Hun er årets veileder!

I konkurranse med mange andre veiledere innenfor flere yrkesgrupper har Nina Henriksen, som jobber i Arendal kommune, vunnet prisen «Årets instruktør/veileder» i Agder. Det er ikke uten grunn at hennes innsats er lagt spesielt godt merke til.

For to uker siden fikk Nina Henriksen tildelt prisen som årets veileder for lærlinger under fag- og svennebrevutdelinga, som foregikk i Kristiansand. I konkurranse med mange andre veiledere innenfor flere yrkesgrupper, har vant altså Nina prisen «Årets instruktør/veileder» i Agder.

Hun er rett og slett en knallgod veileder!

Kollega av Nina Henriksen

Nina har tatt videreutdanning i veilederstudiet og viser et usedvanlig engasjement som veileder. Hun viser at hun er stolt av faget sitt og er en god ambassadør for andre veiledere. Noe av det som kjennetegner Henriksen og arbeidet hun gjør for lærlingene er blant annet at hun er opptatt av å bli kjent med dem. Hun er lyttende, hun viser genuin interesse for lærlingene og er alltid til stede. Hun er åpen for å lære mer selv, hun er tydelig på en fin måte og opptatt av rekruttering. Det blir sagt at hun også er opptatt av å skape gode relasjoner, hun har god relasjonskompetanse og mener at arbeidet som veileder blir vanskelig dersom ikke den egenskapen er til stede.

– En god relasjon mellom veileder og lærling øker kvaliteten på opplæringen lærlingene får. Når veilederne er engasjerte, blir lærlingene engasjerte og da får man gode medarbeidere, sier Nina Henriksen.

Ordfører Robert C. Nordli var innom fellessamlingen for veiledere i Arendal kommune i dag, og ga en egen påskjønnelse til prisvinneren. I talen sin sa han: Prisen til Nina føyer seg inn i rekken av flere utmerkelser Arendal kommunen har fått for arbeidet med lærlinger de siste årene, noe kommunen er veldig stolte av.Teksten er skrevet av Mathilde Heivand og Signe Stormo, elever ved informasjonsteknologi og medieproduksjon på Sam Eyde videregående skole – på praksis i kommunikasjonsavdelingen til Arendal kommune.