Folkemøte: Status Morrow, med Lars Christian Backer

Foto: Mona Hauglid

Arendal kommune inviterer til folkemøte om Morrow Batteries batterifabrikk den 6. mars klokken 18.00 på Teams. Dette er en mulighet for innbyggerne i Arendal til å lære mer om fabrikken og få en status på arbeidet.

Dato: 6. mars

Klokkeslett: 18.00

Sted: Digitalt på teams (lenke til møtet er i bunnen)

På folkemøtet vil du få høre Lars Christian Backer (CEO, Morrow Batteries), Kåre Andersen (Næringssjef, Arendal Kommune) med flere.

Morrow Batteries er en norsk batteriprodusent som har ambisjoner om å bli en ledende aktør i Europa innen batteriproduksjon. Fabrikken vil produsere bærekraftige batterier til en lav kostnad, og slik bidra til å gjøre Norge til en viktig aktør i det grønne skiftet.

Batterifabrikken vil skape nye arbeidsplasser i Arendal, og vil være med på å utvikle byen som et sentrum for bærekraftig industri. Det er imidlertid viktig å diskutere hvordan fabrikken vil påvirke lokalsamfunnet, samt at dere som innbyggere får siste status. På folkemøtet vil innbyggerne kunne stille spørsmål og få svar fra representanter for Morrow Batteries og Arendal kommune.

Dette er en flott mulighet for Arendals innbyggere til å engasjere seg i lokalsamfunnet og lære mer om en viktig utvikling i byen. Morrow Batteries batterifabrikk vil være med på å skape arbeidsplasser og utvikle Arendal som en bærekraftig by. Samtidig er det mange i Arendal som ønsker å lære mer om dette, og kanskje er usikre på hvordan denne utviklingen går.

Vi oppfordrer derfor alle som er interesserte til å delta på folkemøtet den 6. mars kl. 18.00 på Teams.

Vet du om noen som er nysgjerrige? Da anbefaler vi å sende dem denne saken.

Har du spørsmål om folkemøtet?

Da kan du sende en epost til mats.winther.maltby@arendal.kommune.no