Fritidskassa

Har du skolebarn i Arendal kommune, er sjansen stor for at de har hatt besøk av Julie Sundsdal Nærdal og Anne-Kari Stormoen i løpet av de siste ukene. De har vært på alle trinn og klasser på skolene for å dele ut flyers om Fritidskassa og åpne kommunale fritidstilbud. Fritidskassa kan gi økonomisk støtte til barn og unge mellom 6 og 19 år i lavinntektsfamilier slik at alle barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter og ha mulighet for mestring og samfunnsdeltakelse.
Fritidskassa erstatter Fritidskortet. Siden starten i august 2022 har over 450 barn og unge fått støtte. Det er likevel bare en tredjedel av målgruppen, og Julie og Anne-Kari oppfordrer alle til å ta en titt i ungenes sekker etter mer info. Info finnes også på kommunens nettside under Fritidskassa.

De minner om at flere oppvekstområder har faste, åpne fritidstilbud som er gratis. Også Kulturkammeret i sentrum og Marka Friluft er gratis.