Hundrevis av ladepunkter for elbåter

Utsikt från Veberga, Rönnäng.

Et EU-prosjekt skal gi over 400 nye ladepunkter for elektriske båter i havner langs kysten fra Gøteborg til Kristansand. Det er en del av innholdet i et svensk-norsk samarbeidsprosjekt som nå har fått EU-midler. Med en utpreget fritidsbåtkultur, mange havner, marine destinasjoner og tradisjon for båtproduksjon har Skagerrak-regionen gode forutsetninger for en rask elektrifiseringsovergang. Og Norge har allerede vist vei.

Sverige og Norge har til sammen én million motordrevne fritidsbåter. Nesten alle går på fossilt brensel og karbondioksidutslippet er beregnet til over 400 000 tonn per år pluss miljøskadelige stoffer. Det svensk-norske elbåtladeprosjektet skal legge forholdene til rette for å etablere en ladevei for elbåter i fritidshavner mellom Gøteborg og Strömstad, inn Oslofjorden og videre sørover på andre siden av Skagerak til Kristiansand. Prosjektets mål er deltakelse i den grønne omstillingen gjennom elektrifisering, smart teknologi og bærekraftige forretningsmodeller.
– Vi var noen få av oss som begynte å snakke om dette tilbake i 2018. Siden den gang har det skjedd fryktelig mye rundt elektrifiseringsovergangen, ikke minst i bilindustrien hvor elektrifiseringen virkelig har eksplodert. Det at vi nå får dette prosjektet innvilget med EU-midler styrker vår overbevisning om nå er riktig tid, sier Madeleine Johansson, prosjektleder i Business Region Gøteborg.

Madeleine Johansson, prosjektleder i Business Region Gøteborg.

Gode forutsetninger for omstilling

Med en utpreget fritidsbåtkultur, mange havner, marine destinasjoner og tradisjon for båtproduksjon har Skagerrak-regionen gode forutsetninger for rask omstilling innen el-båtlading og tilstøtende tjenester. Det er også aktuelle teknologileverandører og god kunnskap innen kjøretøyelektrifisering hvor prosjektet skal se nærmere på enkelte deler av infrastrukturen for lading.
– Det blir spennende å jobbe med et annet felt innenfor den pågående elektrifiseringen, båter med tilhørende ladeinfrastruktur og ny strømforsyning ute i kystsamfunnene våre. Det er ikke helt feil at vi får et støydempende og renere båtliv om sommeren, sier Peter Berg, innovasjonsleder innen energi ved Innovatum Science Park i Trollhättan.

Hurtigere mot det grønne skiftet

Norge har kommet lenger med omlegging av fritidsbåter sammenlignet med Sverige. Det har blant annet vært en elbåtforening i noen år med mål om å jobbe for det grønne skiftet for fritidsbåter. I Arendal kommune jobbes det med både ladeplaner og ladekart, og Lydløs elbåtfestival er en godt besøkt arena for fremtidens båtliv.

Ragnhild Hammer er klima- og miljørådgiver i Arendal kommune og skal være delaktig i elbåtladeprosjektet. Foto: Mona Hauglid.

– Arendal kommune har jobbet for elektrifisering av fritidsbåter i flere år. Vårt nye elbåtladeprosjekt er et spennende og visjonært prosjekt som betyr store muligheter for nordisk samarbeid med potensial til å akselerere det grønne skiftet inn mot fritidsbåtbransjen. Vi er glade for å være en del av prosjektet, og ser frem til å bidra til å øke interessen og kunnskapen om nullutslipp til sjøs. Utvidelsen av ladeinfrastrukturen for elbåter vil også utvikle nye arbeidsplasser, industriell vekst, grønn teknologi og eksport av produkter og tjenester, sier Ragnhild Hammer, senior klima- og miljørådgiver, Arendal kommune.

Arbeidsområdene til prosjektet

Samarbeidet vil skje under navnet go:LEIF (Grønn overgang med lading, elektrifisering og infrastruktur for fritidsbåter) og strekker seg fra 1. mars 2023 til 31. desember 2025.
Prosjektets arbeidsområder er:

– Øke interessen og kompetansen omkring elbåter og elbåtlading i havner, kommuner og båtinteresserte.
– Tilby testmuligheter av ladeinfrastruktur for test- og demo- og bedriftssamarbeid.
– Styrke teknologiutvikling og regionens næringsliv på aktuelle områder.
– Forskningsstudier rundt fritidsbåtbruk for kunnskapsbygging viktig for utvikling av elektriske båter og ladeinfrastruktur.
– Forretningsmodeller for lading, effekt på strømnett og potensial for å kombinere båtlading med fornybar energiproduksjon.

Deltakere i prosjektet er, i tillegg til Business Region Gøteborg og Innovatum Science Park og Agder fylkeskommune, også Fyrbodals Kommunalförbund, Göteborgsregionens fritidshamnar AB, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Lysekils Energi Vind Aktiebolag, Lysekil Kommune, SSPA Sweden AB, Arendal kommune, Lydløs, Universitetet av Sørøst-Norge.
go:LEIF er medfinansiert av EU Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og Grønt omstillingsområde.

Har du spørsmål om dette prosjektet og Arendal kommunes deltakelse og bidrag inn i det, kan du kontakte vår klima- og miljørådgiver, Ragnhild Hammer på e-post.