En kommuneprofil går av

I 23 år har kommunedirektør Harald Danielsen ledet Arendal kommune. Avslutningsvis på en lange karriere som kommuneleder ble han kåret til Årets kommuneprofil av Kommunal Rapport og mottok KS’ hedersmerke og KS-medalje – et vitnesbyrd om at hans solide arbeid har blitt lagt merke til langt utover egen organisasjon.

Det er en kald vinterdag i desember. Snøen har lagt seg over byen som et hvitt teppe, og inne i Arendal kultur- og rådhus sitter Harald trygt og varmt. Foran seg har han fått servert napoleonskake fra Jørgensen, Norges beste, ifølge sjefen selv. Han vipper kakestykket lett og elegant over til siden, bruker gaffelen som kniv og sier at dette er den mest siviliserte måten å spise den på.

Det var en fantastisk god stemning på bussturen på vei hjem – helt uten dårlig samvittighet.

Harald Danielsen om sitt «finding moment».

I snart en mannsalder har Harald ledet Arendal kommune. Han er en godt likt leder – en de ansatte respekterer og er trygg på. Men hvorfor ble han leder?

– Jeg tror alle mennesker har situasjoner i livet som definerer dem. For meg var det en fotballkamp i Risør, som 15 åring. Vi hadde ikke med oss trener, den beste på laget var blitt syk, og på bussen hadde vi med en venn som var ett år eldre. Kunne han spille med dem? Skulle vi virkelig ta med en ulovlig spiller på laget?

Harald forteller med innlevelse om denne formative opplevelsen og om alle tankene som surret rundt i hodet hans for drøyt 50 år siden:

– Diskusjonen gikk. Plutselig gikk det opp for meg at det var meg som var kaptein. Det betød vanligvis at jeg skulle hilse på motstanderen og se dommeren kaste mynt. Men på bussturen til kamp måtte noen ta en beslutning på hvem som skulle stille til kampstart. Jeg forsto plutselig at jeg måtte bestemme. På grunn av et feildømt mål til Risør, endte bortekampen uavgjort. Men de hadde spilt reglementert, med flere reservespillere på banen. Det var en fantastisk god stemning på bussturen på vei tilbake – uten dårlig samvittighet. Kanskje det var denne hendelsen som gjorde at jeg forstod hva ledelse handler om.

Romersk inspirasjon

Ledelse har vært kommunedirektørens store interesse og noe han har brukt mye tid på å utvikle internt i Arendal kommune. Han har brukt historiske begivenheter og fortiden til inspirasjon for god ledelse i nåtid. Men hvorfor har det vært så viktig?

– For det første så har jeg lest at ledelse består i å binde sammen fortid, nåtid og framtid. Så det å ha en referanse til den lange linja, gir mening i seg selv. Det å bruke historiske hendelser og personer er pedagogisk og lett å huske. Det gir konkrete eksempler på sitasjoner vi kan sammenligne oss med.

– Til syvende og sist handler ledelse i Arendal kommune om innbyggerne. For det er de vi jobber for.

Harald trekker fram en rekke historiske skikkelser og hendelser han har latt seg inspirere av, helt fra oldtiden og fram til moderne tider.

– Et eksempel er da Cæsar skulle tilbake til Roma. Han fikk beskjed at hvis han krysset Rubicon med soldatene, ville det bli krig. Da han likevel tok steget over, var det ingen vei tilbake. Dette har blitt en del av språket vårt i kommunen – «Er dette en Rubicon-kryssing»? Vi må kalkulere risikoen før vi handler.

Harald lener seg tilbake i stolen og tar siste gaffel med napoleonskaken, som også har sine røtter i et annet europeisk keiserrike.

– Til syvende og sist handler ledelse i Arendal kommune om innbyggerne. For det er dem vi jobber for.

Kommunens rolle i folks liv

Du har ved flere anledninger nevnt at kommunen er noens beste venn, av og til den eneste, hva mener du med det?

– Det sitatet har jeg nok stjålet fra en klok person. Men jeg synes det er viktig å huske på at ikke alle har familier og venner rundt seg. Noen har ikke et hjem, eller bor i et dysfunksjonelt hjem. Noen opplever at de eneste menneskene de får besøk av, er gjennom kommunale tjenester. Av og til må kommunen dekke kostnader for begravelse, for det finnes ikke etterlatte. Andre ganger har vi fått tilsendt noen få eiendeler fra personer som ikke har hatt noen som kan overta ting fra et bo. Det at personer dør uten å ha noen rundt seg, synes jeg er veldig tøft å ta inn over seg. Dette viser hvor viktig jobben til kommunalt ansatte er og hvor viktig en kommune kan være i noens liv.

Ting som går bra, skjer ikke helt uten flaks – og summen av alle disse tingene har fått Arendal i riktig retning.

På de 23 årene Harald har vært øverste ledere i kommunen, har Arendal gått fra å være en småby preget av kriminalitet og store utfordringer til en by i vekst og stor optimisme. Harald tenker seg godt om før han svarer på hvordan han har jobbet for å endre kommunen.

– Jeg har hele tiden jobbet for at det skal ansettes gode folk, og at de som har valgt å takke ja til en jobb hos oss, skal ha meningsfulle oppgaver. Det mener jeg vi har lykkes med. Dette, i kombinasjon med at ansatte har stor grad av autonomi, tror jeg gjør at de som jobber her får rom til å teste ut og forsøke nye ting. Ting som går bra, skjer ikke helt uten flaks – og summen av alle disse tingene har fått Arendal i riktig retning.

Selv under krisetider klarte Arendal seg godt, etter forholdene. I mars 2020 stengte hele Norge ned og vi stod overfor en helt ny utfordring. Kommunen måtte dele informasjon, håndtere smittesporing og koordinere alt av tiltak rundt pandemien. Selv om det kunne tenkes at det var en utfordrende tid, lyser Harald opp når vi spør hvordan det var å lede kommunen under korona.

– Det var en fornøyelse! Jobben min bestod i å si «ja» til alt mine ansatte allerede hadde tatt initiativ til. Det bekreftet bare at vi hadde de rette folkene på plass og at alle jobbet på med løsninger for innbyggernes beste. Dette var et godt bevis på det jeg ofte har sagt: – ansett gode folk, og la dem holde på. Det jeg synes var trist, og savnet mest, var å se alle kollegaene mine fysisk på rådhuset. Ellers var koronasituasjonen en tid som viste at Arendal kommune håndterer store utfordringer og jobber godt som et team.

Lyrisk interesse

Hvis du har hørt Harald Danielsen holde tale eller tatt ordet i ulike sammenhenger, er det stor sannsynlighet for at du har hørt et dikt. Men hvilken betydning har dikt for han?

– Jeg er ingen belest litterat, men det er noe med formen på dikt som jeg synes kan være kraftfullt i kommunikasjonen. For vi omgir oss med mange ord daglig. Jeg synes det er fascinerende hvor mye som kan bli sagt med få ord, og hvordan flinke skribenter har klart å formulere kloke ting i diktform. De kan fortelle så mye mellom linjene som ofte kan settes i en relevant sammenheng.

Hvis du ønsker noe som skal følge deg i tykt og tynt, skaff deg en hund.

Haralds kollegaer på rådhuset skryter ofte av ham. Flere nevner hvor trygg han er i sin rolle, og hvordan den tryggheten smitter over på hans kollegaer. Han er ikke redd for kritikk og støtter sine ansatte hundre prosent i sine beslutninger. For, som han sier selv, hans rolle er å passe på at han har de beste ansatte i stillingene, og han stoler på deres beslutninger. Man finner ikke en leder som er ekspert innen alle fagfelt.

Harald er en person som ikke omgir seg med nikkedukker. Dette har gjort at kollegaer tør å argumentere mot sjefen sin. Selv sier han at han blir lett begeistret og trenger folk rundt seg som kan utfordre ham: – «Hvis du ønsker noe som skal følge deg i tykt og tynt, skaff deg en hund.»

Selv om det er rart å ikke skulle gå på jobb hver dag, er det en ting Harald ser på som positivt: 
– Nå kan jeg endre vekkerklokken fra 05.40 til 06.00, og så kan jeg endelig trene i arbeidstiden!