Historisk høy aktivitet

Ved Arendal havn har det i hele år vært høy aktivitet. Flere tusen tonn går fra vann til land hver dag over kaia på Eydehavn gods- og trafikkterminal. Med Sørlandets største havnekran, med en løftekapasitet på over 150 tonn, er Arendal havn i stor grad bidragsgiver til økt vekst og verdiskaping i regionen.

For første gang i historien passerer havna i Arendal over 1.000.000 tonn med last. Pr. dag utgjør dette cirka 3000 tonn, noe som tilsvarer omtrent 300 fulle lastebiler. Hvis vi bryter dette enda mer ned og ser på alle hoder og hender som totalt er innom lasten før det havner på endelig sted – da ser vi virkelig hvilken verdi en veldrevet havn har.

Havneanlegget på Eydehavn er stort og håndterer enorme mengder med gods fra vann til land hver år.
2022 har vært historisk i så måte.

Positiv utvikling

Navigatører, sjåfører, mekanikere, dekkselgere, kranførere, bensinstasjonsmedarbeidere, logistikk- og spedisjonskoordinatorer er alle innom lasten på reisen fra start til slutt. Når mengden last øker, gir det derfor en solid og positiv utvikling for regionen vår, fordi flere kan få jobb knyttet til leveransene. Ikke bare i kommunen, men i hele regionen. Antallet arbeidsplasser og verdiskapningen hos tredjeparter som er tilknyttet havnevirksomheten, kan vi ikke fastslå direkte. Det vi vet er at store etableringer de siste årene får økt oppdragsmengde. GC Rieber, Mesta, Franzefoss, Bergene Holm er alle eksempler på selskaper som får flere oppdrag, når utenlandske frakteskip velger Arendal havn som anløp.

Havna på Eydehavn ser ikke så stor ut når man ankommer med bil eller ser det fra sjøsiden. Først med fugleperspektiv ser man hvor stort anlegget er.

Fakta

Arendal havn er et kommunalt foretak, heleiet av Arendal kommune. Havna har disse ansvarsområdene:

Eydehavn gods- og trafikkterminal
Sandvigodden tankeanlegg
Cruisetrafikk til sentrum
Fiskemottak Barbu
Fergeleier og dampskipsbrygger
Småbåthavner
Gjestehavn

Arendal havn ønsker å tilby markedet gunstige og konkurransedyktige havne- og transporttjenester. Havna er en forutsigbar og lojal leverandør i logistikkjedene til vareeiere og operatører. De jobber mot målet om å være samfunnsnyttige og drive verdiskaping knyttet til sjø, skip og skjærgård ved å:

Gi næringslivet i regionen konkurransemessige fortrinn gjennom miljøvennlig sjøtransport, lager og lastehåndtering​.

Være en leverandør, pådriver og partner for innovative og bærekraftige logistikkløsninger – fra kai til kunde.

Mer gods fra vei til sjø i tråd med nasjonale og internasjonale avtaler og forpliktelser​.

Mer informasjon kan du finne på nettsiden til Arendal havn.

Lastekrana på havna er Sørlandets største og en av de største i landet. Den kan løfte over 150 tonn og har en kranarm som kan strekkes ut hele 54 meter.