Frivillighetsprisen 2021 og 2022

På FNs internasjonale frivillighetsdag ble Frivillighetsprisen til Arendal kommune for 2021 og 2022 utdelt. Det var formannskapet som vedtok at prisene skulle tildeles Kjell Øystein Larsen og foreningen Wataha Camp.

Prisen består av relieffet «Vi ser dere» av Arendalskunstneren Stine Jensen, samt kr 10.000,-. Det var en høytidelig overrekkelse av varaordfører Terje Eikin under markeringen av FNs internasjonale frivillighetsdag på Streetfood Arendal mandag 5. desember. Mange hadde meldt seg på markeringen og fikk dermed med seg to stolte og glade prisvinnere.

Frivillighetsprisen 2021 – Kjell Øystein Larsen

Kjell Øystein Larsen, også kjent som Kjella, er ekte Hisøygutt og har gjennom årenes løp hatt en rekke oppgaver i Hisøy Idrettslag – som både spiller, leder, trener, dommer og altmuligmann.

Allerede i sine første år som seniorspiller begynte han å ta på seg oppgaver som trener i aldersbestemte klasser, materialforvalter, ulike verv og ikke minst som dommer. På klubbhuset og kunstgressbanen har han vært å treffe nærmest til alle døgnets tider, hele tiden villig til å ta på seg oppgaver og forpliktelser.

Kjella er synonymt med bredde-perspektivet i fotballen og som trener på aldersbestemte nivåer har han en egen evne til å inkludere alle i spillergruppa, uavhengig av sportslige eller sosiale forutsetninger.

Kjell Øystein har også vært kretsdommer i over ti år, har dømt i 3. divisjon, vært assistentdommer i 2. divisjon og har også vært Hisøys dommerkontakt i mange år. Han nyter stor respekt blant klubbene i Arendals-området, både som dommer og “fotballmenneske».
Han har også vært en solid bidragsyter i Arendal Gatefotball og Motbakkefestivalen gjennom flere år, blant annet under NM i gatefotball i Arendal i 2019.

Kjell Øystein Larsen fikk overlevert blomster, en gavesjekk og et relieff som synlig bevis på at han er vinner av Arendal kommunes frivillighetspris 2021 av varaordfører Terje Eikin.

Frivillighetsprisen 2022 – Wataha Camp

Wataha Camp ble etablert i 2016 og er en organisasjon bestående av hovedsakelig polske medlemmer, men også noen nordmenn. Organisasjonen er opptatt av naturvennlig friluftsliv og aktiviteter for familier.

Målet er å integrere polske med det norske samfunnet ved å arrangere barnearrangementer, korte og lange utflukter, diverse fysisk og sportslig aktivitet, konserter, festivaler og sosialt arbeid. Siden etableringen i 2016 har de gjennomført over 200 arrangementer og har vokst fra å være en vennekrets til å ha medlemmer fra store deler av Sør-Norge.

Wataha Camp har blitt en viktig aktør i det multikulturelle arbeidet i Arendal. Det siste året har foreningen etablert seg med egne lokaler i den gamle Frikirken, der de har utført et stort dugnadsarbeid for å sette bygget i stand. Huset brukes nå som base for å videreutvikle aktiviteten og bygge bro mellom innvandrere og lokalsamfunnet. Wataha Camp har blitt en viktig aktør i det multikulturelle arbeidet i Arendal.

Przemyslaw Sobaniec og hans datter Oliwia Sobaniec var stolte mottakere på vegne av Wataha Camp da varaordfører Terje Eikin overrakte dem Frivillighetsprisen 2022.


Arendal kommune gratulerer begge de flotte vinnerne så mye med hver sin velfortjente pris!

Faktaboks

På nettsiden vår kan du lese hvem som har vunnet prisen tidligere år.
Les mer om Kjell Øystein Larsen på Hisøy IL sin nettside.
Du kan følge Wataha Camp på Facebook.