Arendal kommunes kulturpris 2022 er utdelt

Prisen går i 2022 til to kjente personligheter fra Arendals rike kulturliv, Hans Jakob Epland og Arild Strand. De legger begge ned utallige timer i forberedelser, øvelser og konserter for koret Cantabile hvert år.

Etter Cantabiles årlige julekonsert i Trefoldighetskirken i Arendal, søndag 4. desember, delte varaordfører Terje Eikin ut prisen til de heldige vinnerne. Prisen består av Nils Bellands litografi «Skogskatedral. Kveld II.», samt en gavesjekk. Det er Arendal formannskap som vurderte innkomne forslag og har vedtatt at Epland og Strand skulle vinne for i år.

Hans Jakob Epland og Arild Strand startet koret Cantabile sammen høsten 1997 og får hver sin kulturpris. I de 25 årene koret har eksistert har de utviklet seg til å bli blant de beste på Sørlandet, det har de blitt takket være Hans Jakobs og Arilds utrettelig arbeid over tid. De legger begge ned utallige timer i forberedelser, øvelser og konserter for koret år etter år. Hans Jakob er dirigent og musikalsk ansvarlig og har en fantastisk musikalitet og kunnskap om sang, musikk og sangteknikk. Han inspirerer koret på hver eneste øvelse med sin kunnskap og positive væremåte og får koret til å strekke seg mot stadig nye musikalske mål.

Om prisvinner Hans Jakob Epland

På konsertene får han sangerne til å gi sitt aller beste og formidler alltid historien og bakgrunnen for sangene koret synger. Han har et bredt nettverk innen musikklivet, noe som har gitt koret muligheter for å gjøre konserter med store navn som Göran Fristorp, Ole Paus og Bendik Hofseth. I tillegg har koret også hatt flere vellykkede samarbeid med dyktige lokale artister som Solveig Andersen, Inger Marie Gundersen, Camilla Susann Haug, Harald Dose, Thomas Isaksen m.fl.

Hans Jakob er også en dyktig musiker selv og spiller av og til tverrfløyte på konsertene til Cantabile, i tillegg til å holde styr på alt det andre. Han har også bidratt til konserter og forestillinger i regi av andre og er en stor ressurs i det lokale kulturlivet i Arendal.

Hans Jakob Epland er primus motor i koret Cantabilet og vinner av kulturprisen i Arendal kommune 2022 for dette arbeidet.

Om prisvinner Arild Strand

Arild Strand har vært korets faste pianist og repetitør siden korets start i 1997 og bidratt stort til korets utvikling. Tålmodig og blid har han terpet stemmer på øvelsene hver uke, år etter år. Gleden ved å ta sangen videre fra stemmeterping til vakker flerstemt sang med pianoakkompagnement av høy kvalitet og innlevelse har vært en fantastisk opplevelse og inspirasjon for koret.

På øvelsene før konsertene og under konsertene har han alltid rollen som kapellmester, i tillegg til å traktere tangentene og gjør en fremragende innsats også i den rollene. I likhet med Hans Jakob har han et stort nettverk i musikkmiljøet og hans kontakter har ført til mange vellykkede samarbeid. Arild er også et kjent ansikt fra andre lokale konserter, revyer og forestillinger i Arendal opp gjennom årene, hvor han har bidratt med sitt eminente tangentspill.

Kapellmester og repetitør for koret Cantabile, Arild Strand, i sitt rette element på pianokrakken vinner velfortjent årets kulturpris i Arendal kommune.

Hans Jakob og Arild jobber fantastisk godt sammen og utfyller hverandre på en imponerende måte. Sammen løfter de og skaper magi med koret. Og ingen av dem ønsker å motta en krone for jobben de gjør.

Det er med stor glede at Arendal kommunes kulturpris for 2022 går til Hans Jakob Epland og Arild Strand!

Fakta

Mer om kulturprisen i Arendal kommune kan du lese på nettsiden vår.

Her kan du følge koret Cantabile på Facebook.

Det var varaordfører, Terje Eikin (i midten) som fikk gleden av å dele ut Kulturprisen 2022 for Arendal kommune 4. desember. Til venstre prisvinner Arild Strand og til høyre prisvinner Hans Jakob Epland.