Sharebox vant Arendals næringspris 2022

Dette er tredje året Arendal kommune deler ut næringsprisen – og i år går prisen til et selskap som utvikler nye produkter til både nasjonale og internasjonale aktører.

Prisvinneren, som er et relativt ungt selskap, er god på å tilpasse seg tiden vi lever i. Selskapet leverer teknologi, systemer og løsninger som gjør hverdagen enklere for deg og meg. For sine kunder bidrar selskapet til økt kundeservice med døgnåpen, ubemannet tilgjengelighet og integrert betalingsløsning.

Selskapet rekrutterer kompetanse lokalt for å sikre vekst og bygge teknologisk ekspertise i regionen. Selskapet har også mål om å utvikle teknologi for nye bransjer.

Årets prisvinner er Sharebox, som på få år har blitt en anerkjent aktør med innovative løsninger for store internasjonale konsern, som blant annet Audi og Volkswagen. De viser at det er fullt mulig å drive internasjonal business fra Arendal og setter byen på kartet – både nasjonalt og internasjonalt.

Sharebox vant 50.000 kr som de vil donere til Endre Müller Gjendems Minnefond.

Flere sterke kandidater til næringsprisen

Vi fikk inn mange nominasjoner på et bredt spekter av bedrifter og enkeltpersoner i Arendal som alle fortjener heder og ære. Det har vært en spennende jobb for juryen å vurdere kandidatene. De tre kandidatene som stod igjen som finalister var Panterra, Sharebox og Asle Thorsen.

Geir Nilsen (som representerte Asle Thorsen), Preben Guttormsen (Panterra), Arne Eivind Andersen (Sharebox), Vanja Grut (Juryleder Arendals næringspris), Brit Maria Marcussen (Arendal kommune) og Ole Andreas Sandberg (Arendal kommune)

Arendals næringspris

I år er det tredje gangen Arendals næringspris deles ut. Formålet med prisen er å stimulere til nytenkning og belønne innsats innenfor næringsutvikling som er i samsvar med ett eller flere av FNs bærekraftmål. 

Juryen for prisen består av Juryleder Vanja Grut (Ap), Thore Kristian Karlsen, (Arendalslista), Gøril Hannås (UiA), Morten Haakstad (Arendal næringsforening). Sekretariatet består av Brit Maria Marcussen og Ole Andreas Sandberg fra Arendal kommune.

Les mer om Arendals næringspris her.