Disse damene skårer høyest i landet av sine brukere

De fem engasjerte jordmødrene ved Arendal helsestasjon, har all grunn til å være fornøyde. Katrine Syrdalen Egeberg, Christina Salvesen Kvalheim, Kari Ann Jørdre, Lene Kristin Krabbesund og Kristine Rudsli, ble nylig kåret til landets beste jordmødre i den landsdekkende undersøkelsen til Helseoversikt.

Nettstedet og appen Helseoversikt brukes av mange gravide og småbarnsforeldre i hele Norge. Tjenesten baserer seg på pålitelig informasjon fra trygge kilder og er i tråd med retningslinjene fra Helsedirektoratet. Helseoversikt gjennomfører årlig en undersøkelse blant gravide og småbarnsforeldre som bruker deres tjenester. I undersøkelsen spør de blant annet etter brukernes tilfredshet med jordmortjenesten i sin kommune, og i år var det jordmødrene i Arendal som ble kåret til landets beste.

Jordmortjenesten er en stor satsning i kommunen. Jordmødrene skreddersyr et opplegg for alle gravide, og det kan trekkes inn andre faggrupper ved behov. Det er enkelt å få time, det blir satt av god tid til svangerskapskonsultasjoner og alle som har født får tilbud om hjemmebesøk av jordmor en av de første dagene etter hjemkomst fra sykehuset.

Over 90% av alle gravide i Arendal går til jordmor på helsestasjonen. De fleste gravide går til svangerskapsoppfølging i en kombinasjon hos både lege og jordmor, og vanligvis kommer de til jordmor først (mellom uke 6-12), før de starter oppfølging med lege i tillegg.

Til barselkvinnene tilbys etterkontroll, prevensjonsveiledning og celleprøve.

Hvis du er gravid og trenger å komme i gang med svangerskapskontroller, kan du på en trygg og sikker måte kontakte helsestasjonen direkte digitalt via helsenorge.no. Du kan lese mer om digital dialog med helsestasjonen i dette blogginnlegget.

Her kan du lese mer om jordmortjenesten ved Arendal helsestasjonen.