Kommunen vil ha innspill til areal og anlegg for trening og aktivitet

Bilde av hund som leker

Titt og ofte mottar kommunen en henvendelse fra et aktivt lag eller engasjerte innbyggere. De har en aktivitet de brenner for, men har dessverre ingen plass å være i vår kommune. Andre ganger er det et lag som har en plass å være, men som må flytte. Dette kan være på grunn av utviklingsplaner i nærområdet, eller fordi aktiviteten rett og slett har blitt så populær at de har vokst ut av sine nåværende lokaler.

Retrieverklubben drømmer om en hundepark

Norsk Retrieverklubb avdeling Agder er en slik forening. Retrieverklubben dekker området fra Risør i øst til Flekkefjord i vest og til Hovden i nord. Avdelingen har i overkant av 400 medlemmer som har retrieverrasen felles. I Kristiansandsområdet har avdelingen et eget treningsområde, en nedlagt skytebane. Avdelingen har aktiviteter som retrieverjakt, lydighet, rallylydighet, blodspor, i tillegg til kursaktivitet. Klubben ønsker seg nå et område i Arendal for å kunne gi et lokalt tilbud. Ønske med et område for hundepark er å ha tilgang til et område hele året gjennom, spesielt i båndtvangperioden.

Et system for å samle innspill og ønsker

Frem til nå har det ikke vært noe skikkelig system for slike henvendelser i kommunen, men med revisjon av kulturplanen blir det en endring på dette. Kulturplanen brukes som grunnlag for spillemiddelsøknader, f.eks. når et idrettslag ønsker nytt dekke på kunstgressbanen. Kommunen åpner nå for at de som ikke har areal, eller ikke har areal som passer, også kan spille inn sine behov. Muligheten for innspill gjelder både for organiserte lag og foreninger, samt engasjerte innbyggere som ikke er organiserte i et eget lag.

Slik sender du inn dine forslag

På kommunes nettside ligger det lenke til to skjema; et for organiserte lag og foreninger og et for uorganisert aktivitet. Spørreskjema er tredelt:

  1. Første del er informasjon til oss for hvem dere er og hvor dere holder til i dag. Om dere ikke har behov for nye anlegg eller areal kan dere avslutte skjemaet etter dette.
  2. Andre del besvares kun av de som har behov for nye eller oppgraderte anlegg.
  3. Tredje del besvares kun av de som har behov for nye areal.
    Frist for innspill er 1. desember 2022.

Les mer om ny kulturplan og send inn dine innspill.

Hva skjer med innspillene?

Behov for nye anlegg vil listes opp i kulturplanen, og vil inngå i fremtidige prioriteringer for spillemidler. Behov for nye areal vil også listes i kulturplanen, men kommunen vil i tillegg koble på andre avdelinger slik at vi kan forsøke å hjelpe dere best mulig.

Vår tidligere erfaring viser at ønskene fra alle i sum er større enn pengepotten, og kommunen må derfor prioritere mellom innspillene. Vi kan derfor ikke love at vi klarer å innfri ønskene og behovene til de enkelte lagene, men ved å få en oversikt, er vi et skritt nærmere å finne gode løsninger.

Teksten er skrevet av Gidske Houge som jobber med arealplaner i kommunen.