Hvem fortjener årets Næringspris?

Arendal er inne i en historisk utviklingsperiode. For tredje gang skal Arendal kommune dele ut Næringsprisen.

En Jury sammensatt av politikere (Vanja Grut (AP) og Thore Karlsen (Arendalslista)), Universitetet i Agder (Gøril Hannås) og Arendal Næringsforening (Morten Haakstad) deler ut Arendals Næringspris.

Formålet med prisen er å stimulere til nytenkning og belønne innsats innenfor næringsutvikling som er i samsvar med ett eller flere av FNs bærekraftmål. 

Næringsprisen gir honnør til en bedrift, privatperson, eller en organisasjon som har bidratt til utvikling i Arendal. Kjenner du noen som har gjort nettopp det? Kanskje bedriften har skapt mange arbeidsplasser? Eller satset tungt i Arendal det siste året? Da er det nå mulig å nominere dem til årets næringspris.

Vinneren er en kandidat som hedres for sin innsats, men vedkommende er også et forbilde som Arendal kommune trekker fram til inspirasjon for andre. Tidligere vinnere er Arendal Fossekompani (2021) og Gard (2020).

Ønsker du og nominere noen? Klikk her og send inn nominasjon for din kandidat.

Ønsker mer informasjon om næringsprisen? Trykk på denne lenken.