– Dette er helt enormt, og de er kun 3 år foran oss

Dag 1 – Skellefteå

Delegasjonen fra Agder fylkeskommune, Arendal Kommune, NHO, LO, Næringsforeningen, NAV Agder og Statsforvalteren er trygt tilbake etter det de alle mener var en enormt lærerik tur.

Formålet med turen var å lære av erfaringene de har gjort seg i Nord Sverige og Skellefteå. Her har de nemlig nylig gjort seg mange erfaringer med store industrietableringer, med et spesielt fokus på bærekraft, det grønne skiftet og ikke minst en gigafabrikk av batterier. Turen gikk over 2,5 dag i henholdsvis Skellefteå (dag 1), Nordbotten (dag 2) og et oppsummerende arbeidsmøte før hjemreise.

Om 3 år vil vi se tilbake på denne turen som helt avgjørende for hvordan vi har rigget kommunen og regionen for den veksten som kommer gjennom Morrow Batteries

Robert Cornels Nordli, ordfører

Skellefteå og Northvolt

Den første dagen ble tilbragt i Skellefteå kommune. Byen på rundt 70.000 innbyggere er vertskommunen til batteriprodusenten Northvolt. Batterifabrikken er den europeiske batterifabrikken som ligger lengst frem i løypa, og rundt 3 år foran Morrow (Morrow anses å være blant topp 5 i batterikappløpet). Northvolt er også kjent for å være den største industrietableringen i moderne tid. Selskapet har kontrakter på rundt 400 milliarder, og er eid av flere europeiske bilprodusenter som blant annet Volvo, Volkswagen og BMW.

Delegasjonen står på «tvilornas kolle» og får informasjon om utbyggingen av Linda Fransson i Skellefteå Science Park. Selv kongen ville visstnok slitt med å komme inn på fabrikkområdet.
Slik så Northvolt fabrikken ut for noen måneder siden. Bilde: Northvolt

3 år foran

I Skellefteå fikk delegasjonen se ut over batterifabrikken fra «Tvilornas kolle». Ifølge guiden ville selv kongen hatt problemer med å få slippe inn på anlegget, grunnet strenge HMS krav og høy aktivitet.

Northvolt valgte å etablere seg i Skellefteå i 2017, da så man for seg at det ville være rundt 2500 ansatte på fabrikken. Nå er det 4000, og fabrikken er kun 25% utbygd. Mange er underleverandører som bygger fabrikken.

Gjennom dagen fikk delegasjonen flere presentasjoner fra samfunnsutviklere i Skellefteå, blant annet av ordfører Lorents Burman.

Burman pekte på 3 sentrale områder han mener Arendal og Agder bør forberede seg på og jobbe med; bolig, kompetanse og rekruttering, og infrastruktur.

De to ordførerne hadde mye til felles å snakke om, begge planlegger for enorm vekst.

Dette er helt enorm vekst, og de er kun 3 år foran oss og Morrow. Vi har mye å gjøre, spesielt med tanke på bolig.

Robert Cornels Nordli, ordfører

Fra 1.400.000,- til 4.500.000,-

Burman pekte spesielt på boligutfordringen. I Skellefteå har hus som i 2017 ble kjøpt for 1.400.000,- SEK nå blitt kjøpt for 4.500.000,- SEK. For å håndtere den enorme tilflyttingen skal derfor Skellefteå bygge 15.000 nye boliger på 9 år, og det er ikke sikkert det er nok ifølge Burman. Kommunen arbeider derfor med rundt 25 store reguleringsplaner i året. Kommunen forventer å vokse med 30% flere innbyggere på 10 år.

Rekrutering og kompetanse

Den andre viktige utfordringen Burman peker på er å rekruttere folk til å flytte til Skellefteå.

Skellefteå har derfor investert stort i blant annet nye internasjonale skoler, idrettsanlegg og andre sosiale arenaer. Hele Nord-Sverige skal tiltrekke seg 100.000 nye mennesker for å kunne arbeide i de nye grønne næringene som blomstrer der.

Det er mange som flytter hit, derfor har vi boligutfordringen, men det trengs så enormt mange folk til batterifabrikken at kompetanserekruttering er helt avgjørende

Lorents Burman, Ordfører i Skellefteå

Infrastruktur

Skellefteås ordfører peker også på infrastruktur som avgjørende for å lykkes. Veier, næringsareal, havn og kraft er avgjørende å få plass i tide for å kunne håndtere slike store etableringer. Skellefteå kommune eier også sitt eget kraftselskap Skellefteå Kraft som sist år hadde et overskudd på 1 milliard.

Havnesjef i Arendal Rune Hvass var også en del av delegasjonen. Han reiste på et eget besøk til Skellefteå havn.

Havnesjef Rune Hvass og Havnesjef i Skellefteå Lars Widelund

Etter å ha besøkt Skellefteå havn er det først og fremst godt å se at det vi har tenkt i Arendal er helt riktig i forhold til hva de erfarer i Skellefteå

Rune Hvass, Havnesjef

Havnesjefen peker samtidig på at Skellefteå har noen økonomiske muskler Arendal ikke har. På havnen i Skellefteå gjør de investeringer opp mot 1 milliard svenske kroner.

Havnesjefen er også tydelig på at vi i Agder og Arendal må bli bedre til å håndtere usikkerhet. I Skellefteå har prosjektet endret seg underveis hele tiden, og tallene på befolkning, arbeidsplasser, bolig og ringvirkninger stiger hele tiden.

Vi må planlegge for denne veksten, gjør vi ikke det vil vi få store problemer. Samtidig må vi forberede oss på at det vil komme endringer hele tiden. Vi må derfor klare å håndtere den usikkerheten godt. Vi må være fleksible,

Rune Hvass, Havnesjef

Sara kulturhus

Delegasjonen besøkte også Sara Kulturhus, som er bygget i massivt tre med materialer tatt fra tomten til Northvolt sin fabrikk. Kulturhuset er nesten utelukkende bygd i tre, og er verdens høyeste i sitt slag.