Fikk skinne på nasjonal scene

På erfaringskonferansen til Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB), i samarbeid på Skadeforebyggende forum, fikk Arendal kommune skinne på nasjonal scene tidligere i juni.

Det er gøy å dele erfaringene våre fra Arendal med resten av landet. Erfaringer herfra kan hjelpe hjemmeboende andre steder.

Frank Daniel Danielsen, ØABV


Tema for konferansen var hvordan brannvesen og andre fagområder i kommunen, spesielt helse, kan samarbeide om å forebygge brann hos innbyggerne våre. Det var nettopp her Arendal ble løftet frem som et godt eksempel på dette. Arendal kommune fikk holde en presentasjon om gode pasientforløp på konferansen, som hadde i underkant av 200 delktakere fra hele landet.

Det er svært meningsfylt og jobbe for bedring av mennesker liv og helse – derfor er det ekstra hyggelig at også pasientene og deres pårørende gir ros for arbeidet som vi legger ned.

Ruben Olsen, hjemmesykepleier i Arendal kommune

Gjennom gode pasientforløp har hjemmesykepleien over flere år drevet en systematisk kartlegging for å sikre rett oppfølging av pasienter som bor hjemme. Hjemmesykepleien har det overordnede ansvaret som gjelder ernæringskartlegging, forsvarlig medisinadministrasjon, oppmerksomhet rundt vold i nære relasjoner og ikke minst brannsikkerhet. Fra scenen i Oslo fikk vi fortelle om hvordan brannsikkerheten blir kartlagt og hvordan samarbeidet mellom hjemmesykepleien og Østre Agder brannvesen fungerer i praksis.

Til venstre Ruben Olsen, hjemmesykepleier sentrum i Arendal, og til høyre Frank Daniel Danielsen, branningeniør, fra Østre Agder brannvesen.

Det var Ruben Olsen fra hjemmesykepleien sentrum og Frank Daniel Danielsen fra Østre Agder brannvesen (ØABV) som deltok på scenen. «Det er gøy å dele erfaringene våre fra Arendal med resten av landet. Erfaringer herfra kan hjelpe hjemmeboende andre steder», sier Frank Daniel Danielsen. Og Ruben Olsen legger til: «Det er svært meningsfylt å jobbe for bedring av menneskers liv og helse, derfor er det ekstra hyggelig at også pasientene og deres pårørende gir ros for arbeidet som vi legger ned. Pasienter og pårørende opplever trygghet ved at fagfolk har kartlagt og kommet med gode råd til å gjøre hjemmet til den enkelte enda tryggere».