1 Milliard kroner, 6000 nye innbyggere, og infomøte. Hold deg oppdatert på batterinyheter.

Den siste uken har det vært mange nyheter knyttet til batterietableringen I Arendal. Her får du en oversikt over de mange nyhetene som kom denne uken.

Næringssjef i Arendal Kommune Kåre Andersen oppsumerer:

Nå skjer det mye. Nå er full fart fremover. Morrow opprettholder en topp plassering i batterikapløpet, og Arendal kommune er bedre rustet for den samfunnsplanleggingen som skal til» Næringssjef Kåre Andersen.

1 Milliard til Morrow

Morrow har nå hentet inn 1 milliard til “fabrikk 1”. Fabrikk 1 består av en produksjonslinje for 1 GWH med battericeller og en utviklingslinje, bygget er 29.000 kvm og lokalisert på Eyde Energipark.

Inn på eiersiden kommer ifølge Morrow «smarte penger», med blant annet ABB og Siemens som nøkkelinvestorer. Arendal fossekompani og Nysnø klimainvesteringer kommer også med på laget.

«ABB og Siemens gir oss en industriell tyngde som vil være viktig for den videre utviklingen av fabrikken. Dette er proffe og seriøse aktører med stor troverdighet» sier Bjørn Rustad direktør for konstruksjon og infrastruktur til bystyret i Arendal noen dager senere.

Norske myndigheter er nå indirekte inne på to forskjellige måter i Morrow. Den ene gjennom Agder energi som er eid av agderkommunene og Statkraft, samt også Nysnø Klimainvesteringer som er myndighetene sitt klimainvesteringsselskap. Regjeringen har også bevilget penger til den nye veien til Eydehavn fra E18.

Morrow sier også til Dagens næringsliv at man sikter på å levere i første omgang til det såkalte ESS-markedet, dette er faste installasjoner som solcelleanlegg, vindmølleparker, lading, grid-løsninger og industrikunder.

Bygging starter I løpet av sommeren

Morrow melder også til Agderposten at byggingen av Fabrikk 1 vil starte innen de neste månedene.

 «Jo raskere vi kommer i gang, jo bedre er det. Men vi kjøper oss litt tid siden vi allerede er i gang med utviklingslinja i en minifabrikk i Korea. Vi er litt bak skjema, men det henter vi inn når vi kommer i gang. Når pilotfabrikken er klar i Arendal skal utstyret i Korea flyttes opp hit. Målet vårt er å komme i gang med prøveproduksjon i Arendal i løpet av 2023», sier CEO i Morrow Terje Andersen til Agderposten.

Morrow skal etter planen leie bygget de produserer i, og bruker milliarden på utstyret som skal inn i fabrikken.

Ringvirkningsanalyse

Tirsdag ble også ringvirkningsanalysen til Menon Economics publisert. Rapporten tar for seg hvordan samfunnet i Arendal vil bli påvirket som følge av Morrow sin etablering i Arendal.

Menon peker på en befolkningsvekst på 6000 mennesker, og 4500 nye arbeidsplasser. 3500 i tilknytning til Morrow og underleverandører, og 1000 i handel og offentlige tjenester. Med en økt befolkning øker også behovet for sykepleiere, elektrikere, skoselgere, kelnere osv. Samtidig peker Menon på over 1000 arbeidsplasser i landet for øvrig.

Menon sin rapport peker også på at boligbygging er den store flaksehalsen. Det vil være vanskelig å oppnå flere innbyggere, om man ikke bygge tilstrekkelig med boliger. Det er spesielt leiligheter og utleieenheter som det vil være behov for.

Menon peker også på viktigheten av å utvikle relevante kompetanseløp, da det trengs mange fagfolk inn i batterisatsningen. Både yrkesfaglig og akademisk. I starten vil det være et stort behov for å rekruttere spesialister, og med tiden vil det være behov for prosessoperatører.

Les hele rapporten her: https://www.arendal.kommune.no/politikk-og-organisasjon/prosjekter-og-utvikling/tilrettelegging-for-batterifabrikk/ringvirkninger/

Bystyret samlet på Tyholmen hotell

Onsdag samlet også bystyret i Arendal seg for et informasjonsmøte påfulgt med en workshop. Temaet var «hvordan kan bystyret tilrettelegge for grønn og bærekraftig næringsutvikling? Bystyret fikk av ordfører Robert Nordli i oppgave å reflektere over hva som gir oss vind i seilene og hva som holder oss tilbake (drivankeret).

Dagen startet med at Lars Petter Maltby (prosess21) ga en presentasjon om det store bildet.

Europa ønsker ifølge Maltby å ta deler av et batterimarked som hittil utelukkende har tilhørt kina. Derfor setter de (EU) i gang en rekke prosjekter, reguleringer, og finansieringer som skal få næringen opp på beina. Nå er også Norge i gang med en batteristrategi.

Bjørn Rustad fra Morrow trakk frem for bystyret hvordan de nå arbeider med å komme i gang med byggingen av første del av fabrikken. I likhet med Maltby har han klokketro på markedet, og understreket hvor viktig denne delen av finansieringen er for at de holder opp tempoet som skal til for å henge med i batterikappløpet.

Via Teams deltok også Skelefteå sin næringssjef Anja Palm. Skelefteå er kommunen som huser gigabatterifabrikken Northvolt, som allerede har startet produksjonen av sine batterier. Man anser Northvolt og Skelefteå til å ligge rundt 2-3 år lengre frem enn Morrow og Arendal. Derfor var Anja Palm invitert for å snakke om hva Arendal kommune kan lære.

Palm kunne fortelle om viktige strategiske grep Skelefteå hadde gjort som for eks å bygge ut havnen, men også hvilke utfordringer Northvolt sin etablering hadde bydd på som de høye boligprisene. I Skelfeteå har de ikke lengre prioriterte byggeområder. Nå er alle områder prioriterte. Palm kunne og fortelle om det enorme behovet for all typer arbeidskraft.

Etter dette fulgte Næringssjef Kåre Andersen opp med en status på hva Arendal kommune nå gjør for å møte etableringen til Morrow. Nye næringsområder, samlingsstedet «Welcome Hub» for å ta imot nye innbyggere, og hvordan man jobber opp mot sentrale myndigheter.

Bystyret hadde så en workshop der det var stor enighet om viktigheten av å planlegge for den veksten man ser konturene av.

Vell møtt!

Er du interesset i å få nyheter om batterietableringen i Arendal? Simpelthen klikk på ikonet nede i høyre hjørne for å få en varsel hver gang det publiseres noe nytt her på Arendalsfolk.