Kystveien åpner som planlagt

Oversiktsbilde av Kuviga, Kystveien i Arendal

Vi har skiftet vann- og avløpsrør mellom Kystveien og Kuviga brygge. Prosjektet startet opp i slutten av februar 2022, og det var et krav i anbudet at Kystveien skulle åpnes for trafikk 16. mai. Det klarer vi. Resten av anleggsarbeidet blir ferdig innen 1. juli.

Usynlig, men viktig infrastruktur

Mye av den jobben som gjøres med vann- og avløpsrør er lite synlig for oss vanlige folk. Likevel er dette infrastruktur som må være på plass for å unngå f.eks. oversvømmelser og at kloakk kommer ut i havet. Vi legger jo ikke merke til at dette er viktig før noe går galt.

I dette prosjektet har det blitt skriftet ut opp mot 100 år gamle vann- og avløpsrør i Kystveien. Vi har også forsterket vannforsyningen til sentrum og til Tromøy. Vi har separert spill- og overvann og utbedret overvannssystemet. En av utfordringene har vært ledninger som ligger dypt, opp til 5,5 m.

Har jobbet dag og natt for å bli ferdig

Entreprenør Heldal har utført jobben som berører selve Kystveien innenfor tiden som var satt. Det har vært jobbet lange dager for å få det til, og det har også vært nattarbeider. Ett kjørefelt har vært stengt for bilister mot sentrum gjennom tunnelen. Bilene har blitt ledet via Gamle Songevei, mens busser har gått som normalt mot sentrum ved hjelp av lysregulering forbi anleggsområdet.
Det har vært trafikkdirigenter i Gamle Songevei for å ta vare på sikkerheten til skolebarna ved veikryssinger. Vi har vært heldige med været siden det var lite snø og det har vært lite nedbør ellers.

Takk

Store anleggsarbeider fører alltid til ulemper for de som bor i nærheten, og de som må kjøre en annen vei. I dette prosjektet har også skoleelevene ved Birkenlund fått flere biler langs sin skolevei. Takk til alle som har vært engasjert, kritiske, tålmodige og forståelsesfulle. Vi er glade for å kunne åpne veien som planlagt.

Arbeidene som gjøres nå skal holde i 100 år, så det blir lenge til rørene må skiftes akkurat her.

Teksten er sendt inn av Terje Dalevoll i avdeling for kommunalteknikk og geodata, og redigert av kommunikasjonsavdelingen i Arendal kommune