En annerledes, men viktig skoledag

Gutt klapper ku

Skogeierlaget i Arendal, tok sammen med Skogselskapet og Fløystad gård initiativ til en «jord- og skogdag» i slutten av april på Fløystad i Austre Moland. «Som ellers i landet, har våre ungdommer lite kontakt med jordbruk og skogbruk, og nettopp derfor er det viktig å oppmuntre til å oppleve gårdslivet på nært hold», sider landsbrukssjef i Arendal kommune, Morten Foss.

Torsdag 21. og fredag 22. april fikk til sammen nesten 80 elever med lærere fra Stuenes skole invitasjon til Fløystad gård for å lære mer om jord- og skogbruksnæringene. På Fløystad gård ble elevene delt inn i fire grupper for å gjennomføre ulike stasjoner med informasjon og opplæring.

Det er ikke hverdagskost for barn og ungdom å komme så tett på gårdsdyr.

Som ellers i landet, har våre ungdommer lite kontakt med jordbruk og skogbruk, og nettopp derfor er det viktig å oppmuntre til å oppleve gårdslivet på nært hold.

Morten Foss, landbruksrådgiver i Arendal kommune

På den første stasjonen fikk elevene lære om stell av kuer og melkeproduksjon. På stasjon nummer to var det kurs i hvordan en eng bør stelles, for å få produsert best mulig fór. Etter to stasjoner var det pause. Til stor jubel fra elevene, fikk de utdelt hver sin sjokomelk, som Tine meierier spanderte i anledning gårdsbesøket. Etter den felles pausen var det på an igjen med stasjoner. På stasjon tre fikk alle plante trær for å demonstrere hvordan en ny skog plantes. På den fjerde og siste stasjonen handlet det om vår felles avhengighet av en levende skog og mulighetene skogen gir oss.

Dette ble en svært hyggelig og lærerik dag, for alle!

Nils-Åge Vikingsdal, Arendal skogeierlag

Takk

Det var landbrukssjefen til Arendal kommune, Morten Foss, som bidro med midler så det var mulig å gjennomføre denne skoledagen. «Det er så flott at Arendal kommune bidrar med midler til gjennomføring av dette opplegget. Vi retter en hjertelig takk til landbruksavdelingen ved Morten Foss og politikerne som har bevilget disse pengene. Dette ble en svært hyggelig og lærerik dag for alle. Så får vi håpe dette ikke var siste gang vi fikk muligheter til å gjennomføre et slikt opplegg, sier Nils-Åge Vikingsdal fra Arendal skogeierlag.

Teksten er innsendt av Nils-Åge Vikingsdal fra Arendal skogeierlag og tilrettelagt av kommunikasjonsavdelingen i Arendal kommune. Alle bildene er tatt av lærer ved Stuenes skole.