Industriell symbiose i Eyde Material Park.

I Eyde Material Park (kommunens nye industripark) skal bedriftene være koblet gjennom såkalt industriell symbiose. Men hva er det egentlig?

Bakgrunn

Morrow Batteries skal lage verdens mest bærekraftige batterier i Arendal. Dette vil si at man ikke skal ha utslipp, bruke fornybar strøm, resirkulere battericeller og materialer, forskning på mer bærekraftige batterikjemier, og være en del av en etisk og bærekraftig verdikjede.

Dette er også en viktig del av formålet til Eyde Material Park. For å oppnå bærekraftig batteriproduksjon er det viktig at materialene som går inn til Morrow også er bærekraftige. Hvordan får man det til? Svaret ligger i symbiose, grønn kraft, og minimalt med transport.

Industriell symbiose

Symbiose er et begrep fra naturvitenskapen, og betyr at 2 eller flere arter har et tett forhold til hverandre, og at begge parter tjener på forholdet. Et eksempel er en flue som spiser bakterier og lopper fra ryggen til en løve. Begge parter tjener på forholdet, løven slipper lopper, mens fluen får næring. Dette ønsker aktørene i Eyde Material Park å få til i en industriell skala.

Industriell symbiose handler altså om å bruke overskuddsressursene til noe nyttig i nærområdet. Et konkret eksempel som har vært diskutert er å bruke varme produsert fra Morrow sine prosesser til for eks et drivhus.

– Først og fremst er det viktig at bedriftene tilknyttet Eyde Material Park bruker fornybar strøm. Så er det viktig at de inngår i en industriell symbiose sammen med andre nabobedrifter. – Sier Næringssjef Kåre Andersen

Industriell symbiose handler om å utnytte alle ressursene best mulig, slår Christoph Pinck fast. Han jobber i Eyde-klyngen, en klynge for prosessindustrien og er ekspert på sirkulærøkonomi og industriell symbiose.

Det er viktig at når vi nå planlegger Eyde Material Park tenker stort fra starten og planlegger for en bærekraftig industripark, måten å gjøre det på er å tenke symbiose, sier Pinck

Sammen med Eyde-klyngen fasiliterte han nylig en workshop sammen med Morrow Batteries, Agder Renovasjon, Arendal Kommune, North Ammonia og grunneiere i Eyde Material park en første workshop om hvordan man kan oppnå industriell symbiose i industriparken.

Workshop om industriell symbiose i Eyde Material Park

Kalundborg Symbiosis – Et eksempel til etterfølge.

Pinch peker på i Kalundborg symbioses i Danmark som et godt eksempel på industriell symbiose. Her har man klart å utnytte ressursene alle bedriftene lokalisert der har overskudd av. Ressursene er i form av materialer, energi og varme. I bildet under kan man se hvordan energi, materialer og varme flyter mellom bedriftene og slik skaper en industriell symbiose.

Kalundborg Symbiosis: http://www.symbiosis.dk/en/

Se filmen under for å lære mer om hvordan bedriftene deler disse ressursene effektivt mellom seg i videoen under.