Digitalt løft

Tyholmen frivilligsentral går for et digitalt løft sammen med Eldrerådet i Arendal kommune. Med seg på laget har de Arendal voksenopplæring som står for opplæringen.

Det var en strålende fornøyd gjeng som ble invitert til Elkjøp på Stoa for å motta heder og ære fra store manager Øyvind Engkrog. Han kunne fortelle at det er tredje gang det tildeles midler fra Elkjøpfondet til søkere i Arendal.  Siden 2017 har Elkjøp og Elkjøpfondet tatt imot søknader fra foreninger og organisasjoner som jobber for å øke den digitale kompetansen i samfunnet. Øyvind er opptatt av at det er mange mennesker som av ulike årsaker ikke har de verktøyene som trengs for å følge med i den digitale utviklingen, og at det er viktig at flere blir kjent med muligheten som fondet gir. Det er en unik måte å gi noe tilbake til både kunder og samfunn, fortsetter han.

Anne Cantero som er daglig leder på Tyholmen frivilligsentral, er opptatt av sentralens rolle som en samfunnsaktør. Hun kjenner godt utfordringen mange eldre har i møte med et digitalt samfunn, og derfor gleder hun seg veldig til å invitere til kurs. Anne påpeker at det ikke bare er eldre som strever i et digitalt samfunn, og at kursene derfor vil være åpne for alle med behov for å styrke sin digitale kompetanse. Nå gleder hun seg til å henge den flotte diplomet fra Elkjøpfondet på sentralens vegger, og til å ta fatt på arbeidet med å informere om gratis kurs i data.

For Finn E. Halvorsen i Arendal Eldreråd kommer tildelingen som en gavepakke. Han har et særlig ansvar i rådet for å sette fokus på eldre og de utfordringene de opplever i et stadig mer digitalisert samfunn. Gjennom Elkjøpfondet kan vi gjøre noe med nettopp dette, sier han.

Ved Arendal voksenopplæring gleder Hilde Mjøs seg over at kompetansen som skolen besitter kan være til nytte for flere deler av befolkningen. -Vi har lang erfaring med undervisning av voksne og høy kompetanse på undervisning i grunnleggende ferdigheter, sier hun. I disse dager planlegger de også undervisning i Froland fengsel gjennom samarbeid med Kirkens Bymisjon og norskkurs for ansatte i Arendal Eiendom KF. I tillegg til norskkurs hos den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas og Afghansk kvinneforening. Nå ser de også på et samarbeid med Impact Hub Agder.

Datakursene har oppstart til høsten, og det er Anne på Tyholmen som tar imot påmeldingene. – Men først må vi bare få spikret datoene, sier Anne med et smil. Vi gleder oss over godt samarbeid på tvers av frivillig og offentlig sektor i Arendal, som skal bidra til at enda flere i Arendal skal få styrket sine digitale ferdigheter.