Deltok på toppmøte om batterier med statsministeren

Ordfører Robert Cornels Nordli deltok fredag på et toppmøte om batterier på statsministerens kontor. Møtet var en del av arbeidet med en nasjonal batteristrategi.

– Norge har fortrinn som gjør at vi kan være best i klassen på batteriproduksjon dersom vi idag tar de riktige valgene. Denne muligheten skal vi utnytte til å skape verdier og nye grønne arbeidsplasser. vi har grønn fornybar kraft, viktige råvarer og industriell kompetanse som gjør at vi er godt posisjonert til å bli et attraktivt land for bærekraftig batteriproduksjon, sier Statsminister Jonas Gahr Støre via regjeringen.no

Regjeringen fikk under møtet innspill til den kommende batteristrategien fra bedrifter, NHO, LO, miljøorganisasjoner og vertskommuner som Arendal.

Ordføreren holdt på møtet derfor et kort innlegg om hvordan Arendal og Agder nå jobber lokalt med å tilrettelegge for batteriindustrien.

-Det er positivt at Statsministeren nå setter dette på agendaen, vi er på riktig vei mot et nytt norsk eksporteventyr, et eventyr Arendal er en avgjørende del av, sier ordfører Nordli

På møtet deltok også Næringsminister Jan Christian Vestre.

-Regjeringen er opptatt av å skape nye arbeidsplasser, øke eksporten og kutte utslipp med 55% mot 2030. Batterier er et av seks viktige satsningsområder i regjeringens grønne industriløft, der vil vi legge frem et veikart før sommeren, sier Vestre via Regjeringen.no

Tilstede på møtet var også næringsministeren, klima og miljøvernministeren, landbruks- og matministeren, forsknings og høyere utdanningsministeren, kommunal og distriktsministeren, samt finansdepartementet og olje og energidepartementet. Det var også en sterk tilstedeværelse fra Agder med konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder energi, Terje Andersen i Morrow, og Lars Petter Maltby fra Eyde-klyngen som har bidratt med kunnskapsgrunnlaget til den kommende batteristrategien.