Vi blir på Facebook

Illustrasjonsbilde fra Mostphotos.

GPDR er et begrep som de fleste av oss har hørt en del ganger, men som de færreste av oss kan forklare for en seksåring. Da Datatilsynet i høst meddelte at de ikke ville ha en Facebook-side på grunn av hensynet til personvernet, som er det GPDR handler om, så måtte vi i Arendal kommune også ta en vurdering av dette.

I Arendal kommune gjennomførte vi en ROS-analyse sammen med vårt personvernombud. Vi kikket på bruken av sosiale medier, og hvilken risiko det er forbundet med dette. Vi har vurdert nytten av sosiale medier, opp mot hvilken fare det er for at personlige opplysninger kommer på avveie.

Når vi nå har landet på at vi blir i sosiale medier, som eksempelvis Facebook, så handler det om verdien vi mener dette gir for innbyggene våre. Her får de viktig informasjon og en direkte linje inn til oss. Det er enkelt og greit, rett og slett.
Vi har laget en risikovurdering, og gjort tiltak ut fra den. Vi har endret på rutinene, og minner nå alle innbyggere på at de ikke skal dele personopplysninger, når de skriver til oss på messenger, chat eller likende.

Vårt autosvar ser nå sånn ut:

Hvis du som innbygger vil sende oss personopplysninger, så bruker du kontaktskjemaet her: https://www.arendal.kommune.no/kontakt-oss/

Vi vurderer løpende hvilke kanaler vi skal være til stede i, og hvordan vi skal kommunisere med innbyggene våre. Det er viktig for oss at vi gir innbyggene våre riktig informasjon til riktig tid og på rette sted. Nettsiden vår er fortsatt vårt viktigste sted for å dele informasjon, men sosiale medier er et godt supplement som sikrer at vi når enda flere innbyggere.

FAKTA:
Hva betyr GPDR?

Personvernforordningen er en lov EU har vedtatt (den blir også kalt GDPR, som betyr general data protection regulation). Loven skal gjelde i alle EU- og EØS-landene. I Norge ble det med virkning fra 20. juli 2018 vedtatt en ny Lov om personopplysninger.

GDPR innebærer at hver enkelt av oss skal ha tilgang på nødvendig informasjon og mulighet til å et aktivt samtykke til at virksomheter samler inn og bruker informasjonen vi deler med dem. Forordningen definerer også en rekke krav til hvordan innsamling og bruk skal foregå.

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Personvernforordningen

Vil du lese mer om kommunens bruk av Facebook og GPDR?
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/kompetanse-og-verktoy/informasjonssikkerhet-og-personvern/informasjon-om-bruk-av-facebook-i-kommunen/