Sammen for fred

Med et ønske om fred i verden samlet deltakere, ansatte og venner av Arendal voksenopplæring seg på Vitenplassen i strålende solskinn. I solidaritet med mennesker som er på flukt og som har vært på flukt.

Olav H. Hauges dikt «Det er den draumen» lest opp på flere språk av deltakere ved Arendal voksenopplæring.

200 deltakere, ansatte og venner av Arendal voksenopplæring sto sammen for fred 18. mars på Vitenplassen. Det ble en sterk og rørende markering med diktopplesning av Olav H. Hauges dikt «Det er den draumen» på arabisk, ukrainsk, norsk, tigrinja, tyrkisk, engelsk og farsi. Vi fikk høre ordet fred på mange forskjellige språk og ordfører Robert var også sammen med oss. Han sa at Arendal kommune alltid har tatt i mot det antall flykninger IMDi anmoder om.

Ordfører Robert var også sammen med oss.

Vår rektor Lena Halvorsen sa: «Dette er en viktig markering fordi vi ikke skal stå alene når noe er vanskelig. Når noe er trist. Når det skjer noe vi ikke kan tro er sant. I Arendal bor det mennesker fra hele verden, og mange går på Arendal voksenopplæring. Og noen av dere er i Arendal fordi det ikke er fred i deres land, og nå venter vi nye flyktninger til Arendal som har reist fra sitt hjemland. For oss på Arendal voksenopplæring er det viktig å si at vi står sammen med dere alle. Og i et demokrati kan vi si våre meninger. I dag er det et ønske om fred i verden, som vi roper høy om!» Markeringen ble avsluttet med at vi alle sang Lillebjørn Nilsens sang «Barn av regnbuen». Det gjorde inntrykk på oss alle.

Rektor Lena Halvorsen.

Tusen takk til alle som bidro med viktige bidrag på scenen og alle som ville være sammen med oss. I fred og solidaritet med dem som har flyktet. I fred og solidaritet med dem som er på flukt. I fred og solidaritet med dem som lider i krig. Vi ønsker fred i verden.

Ordet fred på mange ulike språk.