Skal kartlegge ringvirkningene av batterifabrikken.

Menon Economics er engasjert etter en anbudskonkurranse av Agder fylkeskommune og Arendal kommune for å kartlegge ringvirkningene av etableringen av Morrow Batteries i Arendal. Målet er et styrket beslutningsgrunnlag for den videre samfunnsplanleggingen. Menon Economics har tidligere kartlagt ringvirkningene av Freyr sin etablering i Mo i Rana.

– Vi må se på ringvirkningene av Morrow og underleverandører for hele Agder, og ikke bare Arendal. Dette vil medføre store endringer, og vi må ha et godt faktagrunnlag når vi nå planlegger for de endringene, sier næringssjef Kåre Andersen

Målet er å fremskaffe kunnskap om ringvirkninger for demografi og næringsliv som følge av etableringen av batterifabrikken og potensielle underleverandører. Analysen skal ta for seg hovedsakelig tre dimensjoner, Regionalt og lokalt næringsliv, de demografiske konsekvensene og kompetanse.

Opptatt av at Morrow skal lykkes.

Vi er opptatt av at Morrow skal lykkes og tilrettelegge for dem. Derfor gjør vi denne analysen for å bedre kunnskapsgrunnlaget slik at vi kan tilrettelegge riktig, sier Torleiv Momrak, rådgiver i Agder fylkeskommune og koordinator for ringvirkningsanalysen.

Momrak og Andersen sier begge at prosjektet er viktig for hele fylket, ikke bare Arendal og viser til det gode samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunen i denne saken. Det er særlig viktig å se etableringen av Morrow i forhold til det enormt store potensiale denne etableringen har for Agder generelt og et felles bo- og arbeidsmarked i Østre Agder spesielt, understreker Andersen og Momrak.

Dette er et regionalt prosjekt, derfor har vi nå et veldig godt samarbeid med Arendal kommune om ringvirkningene av batterifabrikken. Det er veldig positivt at Arendal kommune også ser dette ut fra et regionalt perspektiv, sier Torleiv Momrak, rådgiver, Agder fylkeskommune og koordinator for ringvirkningsanalysen.