En skole utover det vanlige

I høst ble Arendal voksenopplæring nominert til Dronning Sonjas skolepris. Det var stor glede da ordførere Robert Nordli overrakte dem nominasjonsdiplomet.

Det er statsforvalteren i hvert fylke som nominere skolene. Skolen skal utmerke seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

– Jeg er så imponert over hvordan dere står på, skaper samarbeid, møteplasser og muligheter for elevene deres, sa Robert Nordli, ordfører i Arendal kommune, da han ga diplomet til Arendal voksenopplæring.

Skolen holder til på Kunnskapshavna og har cirka 370 deltakere. Skolen er godt kjent i Arendal, både gjennom deres åpne arrangementer, men også som en aktiv medspiller og bidragsyter ut i lokal samfunnet.

– Dette var veldig rørende. Vi syns dette er en flott anerkjennelse, og det er fint når ens arbeids blir verdsatt. Vi er jo virkelig opptatt av å skape muligheter og inkludering for våre deltakerer, sier Lena Halvorsen, rektor på Arendal voksenopplæring.

Robert Nordli i samtale med ansatte på Arendal voksenopplæring

FAKTA
Dronning Sonjas skolepris  
Denne prisen blir delt ut annen hver år og går til en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Hennes Majestet Dronning Sonja tok selv initiativ til prisen i 2005. Det er statsforvalterne som nominere skoler til prisen.

Kriterier for prisen
Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.

Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.

Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Likeverd betyr at alle elever skal få oppleve at de møtes på en likestilt og verdig måte. Inkludering som er et videre begrep enn integrering, betyr at alle skal oppleve at de er anerkjente deltakere i skolefellesskapet.