Menn søkes!

Hele 19 kommuner på Agder er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25 – 55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Nå skal et nytt kull starte opp og vi søker etter nye menn som er mann nok til å vise omsorg og til ta en utfordring. Det vil bli gjennomført et digitalt infomøte for de som er interessert fredag 7. januar 2022.

På det digitale informasjonsmøtet vil det bli orientert om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene. I etterkant av møtet vil det bli gjennomført intervju. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende. Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Er du vår neste mann? Grip muligheten!

Kjenner du noen som fortjener muligheten? Tips han om Menn i helse!

Ønsker du å melde deg på infomøtet? Ta kontakt med din veileder i NAV / ditt NAV-kontor.

Har du spørsmål om Menn i helse? Ta kontakt med fylkeskoordinator Helene Lie Seljåsen på telefon 41102637 eller e-post helene@mennihelse.no

Sjekk ut Menn i helse sin nettside her: www.mennihelse.no