Nå blir skorsteinsfeieren, brannforebygger

Glen Hamilton er brannforebygger. Foto: Mona Hauglid

Den velkjente skorsteinsfeier skifter navn til brannforebygger. Det virker kanskje merkelig at et velkjent yrke som feieren skifter navn, men det har en god forklaring.

– Yrket vår har endret seg mye gjennom de siste årene, forklarer Marc Safari, som er fagkoordinator i avdelingen.

Han forteller at yrket er gått fra ren feier oppgave til mer generell forebygging. Dette pga. et økt fokus på områder, der det dør mest mennesker i brann, nemlig i hjemmet.
Yrket har endret seg i takt med samfunnsutviklingen, feiing har blitt en mindre del av oppgavene og blitt mer spisset opp mot brannforebyggende tilsyn, holdningsskapende arbeid, gjennom veilednings- og informasjonsarbeid i hjemmet.

«Et fag navn og yrkestittel som bedre beskriver innholdet i faget og rollen yrkesutøveren har i samfunnet, kan bidra til å gjøre faget mer attraktivt», skrev Fagforbundet i sitt høringsinnspill.

– Alle feierens oppgaver – enten det er tilsyn og kontroll, feiing av fyringsanlegg eller det er veilednings- og informasjonsarbeid – er å forebygge brann, forklarer forbundet.

Marc Safari, er fagkoordinator i avdelingen. Her sammen med kollega Jarle Simonsen i en av bilene som de bruker til husbesøk.Når brannforebyggeren besøker private hjem, så går de i dag en runde å sikre at huset er brannsikret. De er de eneste med lovhjemmel om besøk i private husstander, dog kun i hjemmel om fyringsanlegg (Dvs. skorstein, ildsted mm).

– Vårt yrke handler mye om kommunikasjon, vi besøker tusenvis av hjem hvert år. Da er det viktig både å like å snakke med folk men også å være god til å kommunisere sier Jarle Simonsen, som er en av 10 feier i Østre Agder Brannvesen. 

På husbesøk får de se litt av hvert, og det er det viktig at folk forstår, hvorfor brannforebyggerne påpeker feil og mangler. Det er ikke for å være vanskelig men å forebygge så godt de kan for at det ikke skal oppstå brann.
Tidligere fikk alle besøk annen hvert år, gjennomføring av feiing og tilsyn er nå behovsprøvd og basert på en risikovurdering. Byggverket, omgivelsene, kvaliteten på fyringsanlegget og Fyringsmønster er eksempler på hva de ser etter.
Behovsprøvd feiing og tilsyn betyr at noen boliger vil kunne få årlig besøk, mens andre bruker peisen eller ovnen på en måte som gjør at de sjelden trenger besøk.

Som huseier er det ditt ansvar og ha stige tilgjengelig, sørge for at det er takstige/ trinn på taket og sørge for fri tilgang til sotluke. Brannforebyggerne gir beskjed via sms om når de kommer, denne skal eier besvare ved å bekrefte om planlagt tidspunkt passer eller ta kontakt om tidspunktet for besøket ikke passer for ny avtale.

Det kan være lurt å sjekke om kommunen har korrekt telefonnummer, det kan du gjøre på kommunens nettside.

En del av brannforebyggende avdeling Østre Agder brannvesen.


Feieyrket har en lang historie, de første feier kom til Bergen fra Danmark og Tyskland i 1710. I gamle dager var det et yrke som ofte var forbundet med frie fugler som byttet tjenester mot kost og losji, man mente også at et besøk av feieren brakte lykke.

Egenskaper for en brannforebygger

Brannforebyggere må like seg i høyden og kunne arbeide systematisk og nøyaktig, du bør også ha gode kommunikasjonsferdigheter, kunnskap om digitale.

Brannforebyggere må kunne jobbe selvstendig men også jobbe i team.

Fakta – fra utdanning.no

Tidligere het brannforebyggere feiere, i 2020 ble tittelen endret til brannforebygger.  

Hovedoppgaven er brannforebyggende arbeid i form av feiing, tilsyn og undervisning/ informasjonsarbeid. En brannforebygger arbeider ofte i nær tilknytning til andre avdelinger i brannvesenet som beredskap og forebyggende avdeling..

Vanlige arbeidsoppgaver for feieren:

  • Feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
  • Begrense skader etter brann
  • Påse at bygninger har gode branntekniske løsninger i samsvar med lover og regler
  • Veilede om ulike fyringsmetoder og hvordan redusere forurensning og sotdanning, som igjen forebygger brann
  • Formidle kunnskap om riktig valg og bruk av slokkemidler og slokkemetoder

Brannforebyggere har god kunnskap om bygningskonstruksjon og bygningsmaterialer, og kan beregne hvordan ildsted (peis), skorstein og ventilasjon fungerer sammen.

Det er risiko involvert i jobben som brannforebygger, derfor er det viktig å ha kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS). Det er et omfattende regelverk å forholde seg til på dette området.