Snart halvveis i klagebehandlingen

Da Arendal kommune innførte ny eiendomsskatt resulterte det i ca. 2000 klager. Disse jobber nemndene med å behandle.

– Vi vil gjerne sikre at alle klager blir behandlet likt og rettferdig. Derfor tar saksbehandlingen tid, sier Einar Krafft Myhren.

Han kan fortelle at de snart er halvveis i behandlingen av sakene, og at eiendomsskattekontoret har blitt midlertidig styrket slik at saksbehandlingen kan gå fortere. Allikevel tror han ikke at alle klagene er ferdig behandlet før høsten 2022. De som ikke får medhold går videre til ankenemnda, som har en mer tidkrevende behandling. Det kan derfor ta enda lengre tid før behandlingen der er ferdig.

– Vi har stor forståelse for at det er frustrerende for innbyggerne, som har klagd. Derfor er vi også glade for at vi har fått økt kapasiteten en tid framover.

Når saksbehandlingen tar så lang tid, så gjør det også at mange henvender seg til kontoret. Det har vi stor forståelse for. Men vi forsikrer at alle saker vil bli behandlet etter tur, og at folk får beskjed når det er tatt en avgjørelse rundt deres klage.

– Det beste for oss er jo om folk venter med å ta kontakt til de har hørt noe fra oss, så kan vi konsentrere oss om å behandle klagene som er kommet inn. Men vi forstår jo at folk lurer på hvorfor det tar så lang tid. Der er det bare å beklage, men nå når vi har fått på plass styrket ressurs vil behandlingen gå fortere.

FAKTA:

Ny eiendomsskatt 

Eiendomsskatt er en skatt som kommunen selv krever inn og bestemmer over. Inntekten brukes til å betale for kommunale tjenester som for eksempel skoler og sykehjem. Bystyret fastsetter nivået på eiendomsskatten i desember hvert år, når de behandler budsjettet for Arendal kommune. Det er da man bestemmer eventuelt bunnfradrag og skattesatsen for det kommende året. 

I 2021 fikk Arendal ny eiendomsskatt. Dette fordi loven sier at man skal omtaksere hvert 10. år. Bystyret har også vedtatt dette i sak PS 19/17.   

Slik ble takseringsarbeidet gjort 

Arendal kommune engasjerte firmaet Geomatikk IKT AS til å foreta besiktigelse og utarbeide takstforslag for eiendommene. Dette ble gjort på bakgrunn av retningslinjer som sakkyndig nemnd fastsatte. Alle 27.000 eiendommer i kommunen, med unntak av de som er fritatt for eiendomsskatt, ble besiktiget og taksert. Ubebygde eiendommer er heller ikke besiktiget, men de er taksert. 

Hvem har bestemt ny takst? 

Bystyret har valgt en sakkyndig nemnd, det vil si et politisk utvalg som har mandat til å gjennomføre takseringsarbeidet i Arendal kommune. Sakkyndig nemnd skal vedta takster for alle eiendommene, og har ansvaret for å lage nye retningslinjer for takseringen. 

På nettsiden til Arendal kommune kan du lese mer om eiendomsskatt.