Arendals Fossekompani kan vinne næringsprisen 2021!

Den tredje finalisten til årets næringspris er Arendals Fossekompani. Med sitt hovedkontor på Langbrygga viser Fossekompaniet at det er fullt mulig å drive internasjonal business fra Arendal. Selskapet bidrar til å tiltrekke høy kompetanse til regionen og representerer en arbeidsplass som gjør Arendal mer attraktiv som bosted.

Et grønt, internasjonalt investeringsselskap

Arendals Fossekompani har i mer enn 100 år produsert fornybar energi fra to kraftverk i Arendalsvassdraget. Det som startet som en lokal kraftprodusent i 1896, er i dag et grønt, internasjonalt investeringsselskap. Arendals Fossekompani eier energi- og teknologi-selskaper med mer enn 2100 ansatte i 26 land.

Fossekompaniet verdsetter sine medarbeidere og har en målsetting om å være en foretrukken arbeidsgiver. Organisasjonen på hovedkontoret har vokst mye de siste årene og består i dag av 18 ansatte hvor nærmere 40% er kvinner. Nettopp det å øke kvinneandelen jobber de strategisk med i selskapene de eier og i de ulike styrene. Det er lav turnover i organisasjonen og selskapet opplever stor interesse for ledige stillinger. Et samarbeid med Trainee Sør gir unge talenter muligheten til å prøve seg i Fossekompaniet.

En synlig aktør som setter Arendal på kartet

Arendals Fossekompani er opptatt av å bidra til gode lokalsamfunn. Gjennom flere engasjementer i og rundt Arendal bidrar selskapet til å bygge engasjement og stolthet for regionen – blant annet gjennom sponsing av Arendalsuka, Canal Street og ØIF Arendal.

De siste årene har AFK blitt en stadig mer synlig aktør i Arendal. Selskapet tar aktivt del i prosjekter som Knubben, badeanlegg og kanaler. Gjennom Arendal By og Arendal Næringsforening bidrar selskapet positivt til sentrumsutvikling og næringsutvikling. Fossekompaniet utvikler også en ny bydel på Vindholmen, som inkluderer den nye og populære bystranda på Løkholmen.

«Kirsebærlunden»: Midt i kanalen ligger det store vannspeiliet mellom Trefoldighetskirken og Arendal Kultur-og Rådhus.
Foto: Olav Svaland/Snøhetta

Bærekraft og det grønne skiftet er en sentral del av Arendals Fossekompani sin langsiktige strategi. I 2020 etablerte selskapet et eget bærekraftsteam som jobber med strategiske forbedringsprosjekter relatert til bærekraft. Teamet ledes av bærekraftsdirektøren som er en del av selskapsledelsen, og rapporterer direkte til styret i Arendals Fossekompani.

Arendals Fossekompani er et unikt selskap som tilbyr karrieremuligheter innen grønne investeringer – noe man ikke finner andre steder i regionen. Fossekompaniets fokus på teknologi og bærekraft er spesielt tidsaktuelt, og selskapet er en viktig aktør i det grønne skiftet. Fossekompaniet setter Arendal på kartet både nasjonalt og internasjonalt.

Vinneren annonseres under bystyret 25. november

For andre året på rad skal Arendals næringspris deles ut. Arendals Fossekompani er en av tre finalister og vinneren blir annonsert i bystyret 25. november.

Formålet med prisen er å stimulere til nytenkning og belønne innsats innenfor næringsutvikling som er i samsvar med ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Vinneren er både en kandidat som anerkjennes og hedres for sin innsats, men vedkommende er også et forbilde som Arendal kommune trekker fram til inspirasjon for andre.

Juryen for prisen består av Juryleder Vanja Grut (Ap), Thore Kristian Karlsen, (Hovelista), Gøril Hannås (UiA), Morten Haakstad (Arendal næringsforening).

Les mer om Arendals næringspris her.