Ny leder av Helsefellesskapet Agder

På møtet i Helsefellesskapet Agder ble administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus HF takket av etter to år som leder av Helsefellesskapet i Agder. Hun overrakte stafettpinnen til kommunene ved kommunedirektør i Arendal Harald Danielsen.

Helseforetaket og kommunene veksler på å ha ledervervet for Helsefellesskapet. Sørlandet sykehus HF (SSHF) harhatt vervet de to siste årene. Nå tar kommunene over, kommunedirektør i Arendal Harald Danielsen overtar rollen fra 2022. SSHF overtar ledelsen av de fire regionale samarbeidsutvalgene (RS-ene).

Danielsen takket Mevold og sa blant annet at Helsefellesskapet i Agder under hennes ledelse har hatt en god utvikling, viktige prosesser har blitt gjennomført og det er lagt langsiktige planer om forbedring og utvikling av helsetjenester til innbyggere i Agder.

Han takket også sekretariatet som sørger for fremdrift i prosjekter og aktiviteter som settes i gang av Helsefellesskapet.

Les mer om Helsefellesskapet