Tillit i vår tid

Det er FNs år for fred og tillit.  Agder fylkeskommune og FN-sambandet markerer dette med en konferanse i FN- uka i Arendal; «Sammen i Verden» , 26. oktober.

-Hvordan reagerer vi når vi mister kontroll over hvem som vet hva om oss? Og hvem har vi tillit til når våre opplysninger skal brukes?

Dette er ett av flere spørsmål og problemstillinger som blir belyst på konferansen i Arendal 26. oktober. Magnus Mühlbradt i Datatilsynet skal snakke om tillit i digitaliseringenes tid, og stiller disse spørsmåla ved et samfunn som er avhengig av at vi bruker personalopplysninger for å lage bedre tjenester og produkter.

Andre innledere på konferansen er tidligere politistasjonssjef Ole Hortemo. Han mener det er avgjørende at politiet bygger tillit til enkeltpersoner og miljø for å finne svar – og hvordan er det politiet jobber med akkurat dette?
Elev- og lærlingeombud Nora Lise Løddesøl erfarer at tillit er nøkkelen for å jobbe med ungdom. Norunn Tveiten Benestad, stortingsrepresentant i to perioder, er utfordra på å si noe om hvordan hun som politiker tenker for å få tillit til velgere og til sitt politiske virke.
Og til slutt, Atle Alemie, rådgiver i FN-sambandet sier det er stor omstilling å komme fra Etiopia, der folk har liten tillit til storsamfunnet og til Norge, som i høyeste grad er et tillitssamfunn.

Konferansen er aktuell for politikere, offentlig ansatte, tillitsvalgte, frivillige organisasjoner, institusjoner og andre interesserte.

Konferansen er på Kulturkammeret ved Kanalplassen. Det blir servert enkel lunsj kl. 11.30, programmet begynner kl. 12.00 og varer til kl. 15.30.
Påmelding innen 20. oktober:  https://response.questback.com/afk/hkwxo4epon

Teksten er skrevet av Inga Lauvdal, Agder fylkeskommune

Arrangementet er en del av «Sammen i verden». Du finner full program for dagene her

Program:

Åpning kl. 12.00

Film: enquete, folk på gata. «Hvem har du tillit til?»

Tillit i digitaliseringens tid
v/Magnus Mühlbradt, rådgiver i Datatilsynet.
Digitaliseringen av samfunnet avhenger av bruken av personalopplysninger
for å lage bedre tjenester og produkter. Men hvem har vi tillit til når våre
opplysninger skal brukes? Og hvordan reagerer vi når vi mister kontroll over
hvem som vet hva om oss?

Pause m/kaffe og kake

Hva er tillit? Hva skjer når den blir brutt, og må bygges opp igjen?
v/journalist
Uten tillit, ingen svar i politiets virksomhet
v/tidl. Politistasjonssjef Ole Hortemo
Tillit er nøkkelen for å jobbe med ungdom
v/elev- og lærlingeombud Nora Lise Løddesøl
Tillit og politikk. Hva gjør politikeren for å få tillit til velgere,
til medlemmene, til sitt politiske virke?
v/Norunn Tveiten Benestad

Film: Folk på gata, «hva er tillit?»

Hva skjer når du flytter fra et ikke-tillitssamfunn til et tillitssamfunn
v/rådgiver Atle Alemie, FN-sambandet

Slutt kl. 15:30