Fullt hus for workshop om inkludering

Det var stort engasjement på Demokratiscenen under Arendalsuka, når UiA og Arendal kommune inviterte til workshop om sosial inkludering av eldre.

– Gjennomføringen gikk over all forventning. At det ble fullt hus viser at det er et stort engasjement for å skape et inkluderende samfunn for eldre, sier professor Elin Thygesen ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap på Universitetet i Agder (UiA).

Sammen med Arendal kommune leder UiA innovasjonsprosjektet From Isolation to Inclusion (I2I). Med støtte fra Interreg North Sea Region jobber 11 partnere fra 7 land sammen for å fremme tiltak for sosial inkludering og redusert ensomhet.

Atle Svendal fra Arbeiderpartiet deltok på workshoppen.

Stort engasjement

Våren 2021 har I2I gjennomført en spørreundersøkelse blant de eldre hjemmeboende i Arendal kommune. Kombinert med flere workshops med eldre, frivillige og ansatte i hjemmetjenesten, har deltakerne i prosjektet fått et godt inntrykk av utfordringene de eldre møter.

I workshopen under Arendalsuka deltok rundt 70 personer fordelt på ulike grupper. Oppgavene de fikk var blant annet å komme med forslag til noe som ville gjøre det lettere å finne noen å delta på arrangementer sammen med, og måter å finne transport til og fra.

– Deltakerne viste stort engasjement, og har gitt oss mange gode ideer som vi kan jobbe videre med, sier Thygesen.

Ser frem til å jobbe med innspillene

For å lede deltakerne gjennom workshopen var UiA CoLAB til stede. CoLAB er et kreativt læringssenter for samskaping, kunnskapsdeling og sosial innovasjon.

Seansen viste seg å være svært nyttig for alle involverte.

– Vi i Arendal kommune gleder oss til å jobbe videre med alle de gode innspillene vi fikk. Det var utrolig gøy at så mange flotte og flinke folk ville være med et steg på veien i arbeidet for å øke sosial deltakelse og aktivitet blant eldre i Arendal, sier Ingrid Kjørstad, seniorrådgiver i stab helse og levekår i Arendal kommune.

Du kan se flere bilder fra workshopen på Facebook-siden til From Isolation to Inclusion.

Teksten er skrevet av prosjektet.