Nye turveier med lys

Ordfører Robert Nordli åpnet de nye turveier med hjelp fra Timian Lona fra Dalen barnehage

18 km. med nye turveier er nå offisielt åpnet.

Vi har laget nye turveier i Arendal bymark øst. Turveiene skal gi alle innbyggere lett tilgang til bymarka. Det er 18 nye km, som binder sammen Saltrød med Arendal øst. 15 km. blir belyst, så det blir veldig mange nye km. som kan brukes også om vinteren, når det kommer snø.

Det er litt mangel på skiltning, men de kommer senest sommeren 2022. Nå kan turgårer bruke: ut.no sitt digitale kartverk på turløypene eller se løypene i kommunes kartløsning.

Arbeidet startet i februar 2019. Alle turveiene ble ferdige oktober 2021. 

Tilrettelagt for alle

Det er blitt testet flere typer grus under anleggsperioden, for å finne det som er best for både turer, sykling, rullestoler og vogner. Resultatet er turveier som er tilrettelagt for alle.

Parkering

Du kan parkere flere forskjellige steder, både ved Fossbekk, Allvika ved Saltrød, og det er mulig å parkere rett ved rundkjøringen på vei 409, den nye veien fra Krøgenes mot Longum.

Se turveiene i vår kartløsning

Prosjektet ble vedtatt av bystyret i 2018

Reguleringsplanen «Turveier for Arendal bymark øst» ble enstemming vedtatt i bystyret 22. mars 2018.

FAKTA: Nye turveier – hva får vi?

De nye turveitraseer skal betjene skogsområdene øst og vest for ny tilførselsvei Krøgenes-ny E-18 og tilknytning mot løypesystemene nordover mot Granestua.

Det er sikret gode kryssinger med veisystemene, samt tilknytning mot eksisterende løypenett, stier, parkeringsplasser/adkomstveier og badeplasser.

  • Et turveinett som tilbyr noe annet enn i dag/et supplement til dagens stier og løyper
  • Et turveinett som inviterer flere og nye brukergrupper: f.eks syklister, joggere, folk som er dårlig til beins, folk som trenger hjul (sykkelvogner, barnevogner, rullestoler),  skiskøytere, folk som er redde for å gå i skog og mark uten god tilrettelegging, nye landsmenn uvante med friluftsliv m.fl
  • Høyere tilrettelegging, og lavere dørterskel for å komme seg ut
  • Det legges til rette for økt aktivitet og folkehelse
  • Turveier som med snøfall kan bli skiløyper av høy standard/kjøres med løypemaskin
  • Ved å legge tursti og skiløype i samme trase kan vi minske belastningen på naturen
  • Høy standard på turveiene gir mulighet for å kombinere med tømmerdrift på veiene uten at det blir terreng og markskader, de gangene det skal kjøres ut tømmer. Turveiene sikrer minst mulig kjøreskader i terrenget ved tømmerdrifter