Kunstdatabase Arendal

Christin Bjerke i kulturenheten har gjort en kjempejobb med å samle kunst, arkitektur, og andre severdigheter i Arendal kommune i en database, som nå er gjort tilgjengelig for publikum. Her kan du finne informasjon om både kunstverkene og kunstnerne.

Databasen finner du på arendal.nkdb.no.

Skulpturløype
Kulturenheten har også laget en skulpturløype med 20 kunstverk og et minnesmerke i Arendal sentrum. Skulpturløypa er lagt inn i kommunens kartløsning og finnes her.