Nytt «veikart» med mennesker i sentrum

Lisbeth Iversen har vært med i prosjektet. Foto: Mona Hauglid

Nytt nordisk Smart By veikart skisserer veien for mer bærekraftige, og inkluderende byer med menneskene i sentrum.

I dag lanses det som kalles The Nordic Smart City Roadmap, eller Det Nordiske Smart-By Veikartet på Nordic Edge Expo i Stavanger.

Gjennom en åpen og samskapende prosess har nordiske organisasjoner utviklet et felles rammeverk for smart-by arbeid, på oppdrag fra Nordisk Ministerråd, med sikte på et mer helhetlig og menneskesentrert perspektiv på hva som faktisk er et smart og bærekraftig samfunn.

Det nordiske Smart-By veikartet gir et rammeverk for smart og helhetlig byutvikling i byer og kommuner både i Norden og internasjonalt. Basert på felles nordiske verdier som tillit, likestilling og samskaping, vil det danne en fortelling om hva som utgjør en nordisk smart by-noe som gjør veikartet globalt tilgjengelig for byer og kommuner rundt om i verden, for å forstå og lære av veikartets formål og kvaliteter.

Dersom vi ønsker å overlate denne verden i bedre form for de neste generasjonene, må vi endre tankegangen knyttet til hvordan vi styrer og utvikler byene og kommunene våre. Denne utfordringen kan ikke løses innenfor geografiske, politiske eller kulturelle siloer. Med «Nordic Smart City Roadmap» erkjenner de nordiske landene dette behovet for tverrsektorielt samarbeid for å bygge på de beste ideene og prestasjonene fra Norden og resten av verden.

-Det har vært en spennende prosess å få delta i utformingen av dette veikartet, gjennom 3 store, åpne nordiske workshops, og deretter å bli plukket ut som en av fem norske representanter i et ekspertpanel som har fulgt prosessen og gitt innspill i hele prosessen, sier Lisbeth Iversen.

Lisbeth leder nettverket Med Hjerte For Arendal, og jobber også med en offentlig PhD ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo knyttet til bærekraftig by- og stedsutvikling. Samskaping, medvirkning og demokrati er sentrale tema i dette arbeidet. Vi jobber godt i Arendal med samskaping og bærekraftig utvikling, og vi er med på viktige arenaer som dette. Samtidig må vi alle stå på for å bidra til gode løsninger på lokalt plan, i hele kommunen vår. Vi kan bli inspirert og lære av hvordan andre jobber, og dele de gode historiene våre med andre. Vi må være “ smart with a heart” som det står i innovasjonsstrategien for Arendal Kommune.

Les mer om veikartet, og bli inspirert! Dette er bare begynnelsen på fortsettelsen, hvor samarbeid fortsatt må være en metodisk tilnærming, og hvor menneskene er i fokus, men hvor gode teknologiske og digitale løsninger også spiller en viktig rolle i tiden som kommer.

Nordic Innovation kommer til å publisere veikartet på denne siden. : https://pub.nordicinnovation.org/Nordic-Smart-City-Roadmap