I lyset av menneskerettighetene

Snart er det «Sammen i verden». Det er fra 21.-27. oktober.

Nasjonal handlingsplan for å nå FNs bærekraftsmål ble lagt frem i juni 2021. Arendal, sammen med en rekke kommuner har allerede begynt å bruke disse lokalt. Bærekraftsmålene er verdenssamfunnets felles arbeidsplan for å løse de økonomiske, sosiale og økologiske utfordringene vi har, både i dag og i fremtiden, så vel lokalt som globalt.

Det er en sterk og tydelig kobling mellom FNs bærekraftsmål og FNs erklæringer og konvensjoner knyttet til universale menneskerettigheter. Å fremme ytringsfrihet, religionsfrihet, inkludering og likestilling – samt beskyttelse mot enhver form for diskriminering og overgrep – er grunnleggende verdier for å sikre menneskeverd. Et bærekraftig samfunn må ta menneskerettighetene på alvor og jobbe for å sikre at disse styrkes og er gjeldende på alle nivå i samfunnet.

Internasjonale dager i 2014

Gjennom å arrangere «Sammen i verden» ønsker Arendal kommune og alle medarrangører å vise veier for å oppnå bærekraftsmålene og for å gjøre Arendal til en by der alle blir verdsatt og sett på som en ressurs.

Du finner programmet her

FN-sambandet har ett spesielt fokus på mål 4 som handler om utdanning, med spesielt fokus på mål 4. som handler om behovet for å fremme kompetanse hos elever gjennom utdanning i menneskerettigheter og likestilling, samt fremme freds- og ikke-voldskultur og verdsetting av kulturelt mangfold.

Det er viktig for oss å tilby undervisningsopplegg som dekker mål i fagplanene og i tillegg kan brukes inn i tverrfaglige tema som undervisning for bærekraftig utvikling og medborgerskap og demokrati.

Teksten er skrevet av Nishi Asdal som jobber med internasjonalt kulturarbeid i Arendal kommune