Ressurser i samspill

Bilge og Orhan med mennesker møter muligheter plakaten mellom seg

Som eneste voksenopplæring i Agder arrangerer Arendal voksenopplæring 5 ukers sommerkurs ved inngangen av sommerferien. Sommerkurset er spesielt designet for 9 deltakere med høyere utdanning på Introduksjonsprogrammet. Bak tilbudet står to tyrkiske lærere som selv nylig avsluttet sin skolegang hos oss, i samarbeid med en norsklærer ved skolen.

Stortinget vedtok en ny integreringslov med virkning fra 1. januar 2021, og med denne følger det kortere programtid på introduksjonsprogrammet for flyktninger med høyere utdanning fra hjemlandet. Fra å være 2 år, med muligheter til forlengelse, er det nå 6 måneder med mulighet for forlengelse som gjelder. Da må man utnytte tiden maksimalt. Målet med sommerkurset er at deltakerne ikke skal få et langt opphold i norskopplæringen sin.

Språkkafe

Orhan Boy og Bilge Y gleder seg stort over å få bruke utdannelsen som de har med seg fra hjemlandet. Særlig setter de pris på å få muligheten til å være en ressurs for andre. Orhan har master i geografi og har jobbet 15 år i videregående skole. I Agder har han som del av introduksjonsprogrammet vært i praksis i norsk skole. I tillegg sitter han i Agder fylkeskommune sitt brukerpanel. Bilge har undervist tre år i engelsk i Tyrkia, og har hatt praksis på Arendal voksenopplæring som en del av skoletilbudet sitt.

Drømmer om å jobbe i skolen

– Det å være lærer er mitt yrke, og jeg vil være en ressurs i Arendal, sier Orhan.
Utdannelsen hans er godkjent av NOKUT og karakterene fra norskprøvene på topp nivå. Bilge kan også vise til svært gode resultater på norskprøvene, men hun er opptatt av mulighetsrom som oppstår når man flytter til i et nytt land. Hun ønsker å ta ytterligere utdanning i Norge. Hennes drøm er å studere medier og kommunikasjon ved Universitetet i Agder.

– I Tyrkia har vi et uttrykk: hvis du vil lære deg å svømme, må du kastet deg i havet. Jeg kaster meg i samfunnet for å lære norsk, sier Orhan. Både han og Bilge er aktive i frivilligheten i Arendal og har blitt kjent med mange mennesker i sin nye hjemby.
Da Orhan kom til Arendal var han med i et brobyggerarrangement på Tyholmen frivilligsentral, der han ble kjent med en trivelig norsk mann.  Det ble starten på et ukentlig digitalt møte der de diskuterte mange ulike saker og Orhan fikk en unik mulighet til å praktisere norsk. Siden vokste samtalegruppen til å inkludere flere. Språk er nøkkelen, sier Bilge.  Hun prøver å delta på alle frivillige aktiviteter hun kan finne i Arendal. Det er vanskelig å bli integrert sier hun, og man må selv ta et ansvar.

I dag er det språkkafé på timeplanen etter lunsj for de høyt utdannede deltakerne. Orhan og Bilge har trommet sammen en fin gjeng som har lyst til å slå av en prat med nyankomne flyktninger som er i norskopplæring. Igjen snakker de begge om hvor viktig det er å praktisere norsk, og bruke språket aktivt. Både Orhan og Bilge er takknemlig for at Arendal voksenopplæring har et eget tilbud for høyt utdannende, og forteller at ingen andre de kjenner har et slik tilbud i kommunene de er bosatt. At de nå i tillegg får hjelpe andre som skal lære norsk, opplever de som veldig meningsfylt. Det er mye læring i å hjelpe andre, sier Bilge. For Arendal voksenopplæring er det en stor ressurs med tospråklige fagfolk i klasserommet.

Teksten er skrevet av Hilde Mjøs