En byggdrifters dag på jobben

Arendal eiendom KF drifter og forvalter ca. 300 000 m2 bygningsmasse fordelt på barnehager, skoler, bo- og omsorgssentre, administrasjons-, idretts- og kulturbygg, i tillegg til ca. 550 boliger og leiligheter. I alle disse byggene finnes det mange installasjoner og apparater – smått og stort, som må driftes og vedlikeholdes kontinuerlig, en jobb som er dedikert byggdrifterne i Arendal eiendom KF.

Mer enn bytting av lysstoffrør

Byggdrifter er det som tidligere het vaktmester. Arendal eiendom KF har 35 byggdriftere, i tillegg til en liten ambulerende gruppe som tar unna småjobber i de øvrige kommunale boligene. Arendalsfolk har fått være med tre byggdriftere på jobben en dag og har fått et innblikk i hvordan en dag forløper. Vi har fått se anleggene på tre forskjellige skoler, et nytt og moderne omsorgsbygg, i tillegg til den nye brannstasjonen.

Mange tenker kanskje at jobben til en vaktmester i stor grad er å bytte lysstoffrør, feie bort grus og klippe gress. Det mange ikke vet er at, i tillegg til å bytte lysstoffrør, feie og klippe gress, så er det en hel vitenskap om alle mulige forskjellige systemer og apparater som ivaretar byggene i kommunen. Det finnes veldig mange forskjellige systemer og apparater som skal driftes. Alt fra bassengpumper og renseanlegg til ventilasjonsanlegg og alarm- og sprinklersentraler. Som byggdrifter må man ha en bred grunnkunnskap om disse systemene. Teknologien går stadig fremover og systemene blir mer og mer tekniske, noe som antakelig har vært medvirkende til at byggdrift for ikke lenge siden ble en egen utdannelse med fagbrev.

Fra gamle skoler til ny og moderne brannstasjon

Ole Einar Sivertsen og Willy Vangsnes er byggdriftere på henholdsvis Birkenlund og Moltemyr skole. De har begge vært i Arendal eiendom KF siden etableringen i 2010 og har erfaring med både gamle og nye anlegg, noe som er en fordel når de jobber på to skoler som har en kombinasjon av nettopp dette.

Begge disse skolene har bassenger og det er i bassenget dagen starter. Bassengdriften er en stor del av de daglige oppgavene. Man må ha egne kurs for bassengdrift for å kunne håndtere kjemikaliene slik at balansen blir riktig og det er trygt å bade.

Ole Einar og Willy har jobbet sammen lenge og har ansvar for de samme byggene

Bassengene skal blant annet støvsuges en gang i uken, i tillegg er det også filterrens en gang i uken. Det skal tas vannprøver jevnlig og disse viser hvordan kjemibalansen er, og om man må gjøre tiltak. Alt vannet i bassenget skal filtreres. Filtrene er veldig forskjellige i de to bassengene vi har besøkt. På Birkenlund filtreres vannet i et eget lite «basseng» av vann og sand, mens det på Moltemyr filtreres i egne tanker fylt med sand. På Moltemyr ble det i 2015 i tillegg til renseanlegget også installert et UV-anlegg, noe som gjør at klorbruken reduseres. Lampen og glasset i dette anlegget byttes en gang pr. år.

På Birkenlund finnes også Fjellhallen, en idrettshall inne i fjellet. Denne er bygget som et tilfluktsrom, noe som krever en egen type ventilasjonsanlegg. Her er ventilasjonsanlegget installert som krigsventilasjon eller beredskapsventilasjon og dette har også et såkalt avfuktingsanlegg. Om det blir behov, så må dette anlegget være operativt ila. 72 timer.

Varierte oppgaver og en arbeidsdag som aldri er lik

Det er mange oppgaver som skal gjøres på en skole og det er ikke alle oppgaver en byggdrifter gjør som man ser i det daglige. Alle oppgavene er lagt inn i et årshjul for hvert bygg. I tillegg til de faste oppgavene i årshjulet så kommer alle sporadiske og akutte oppgaver, og de er det mange av, kan begge fortelle.

Etter besøket på Birkenlund og Moltemyr skole går turen videre til Heimdalsveien 6. Et leilighetsbygg med 6 leiligheter og en døgnbemannet personalbase. Dette bygget er ganske nytt og stod ferdig i 2011. Her er det færre installasjoner enn på skolene, men sprinkleranlegg, ventilasjon og varme må kontrolleres. I tillegg er det av og til andre forefallende oppgaver som må håndteres.

Når byggdrifter Willy kommer på besøk, venter beboerne spent. De synes det er spennende å få besøk på bygget. «Man ha litt god tid når man kommer hit så man rekker å snakke med beboerne. At vi kommer på besøk er for mange et høydepunkt», forteller Willy.

Heimdalsveien omsorgsboliger

Siste stopp i sonen til Willy og Ole Einar er brannstasjonen. Dette bygget er nytt og moderne og har løsninger som gjør det til et krevende, men spennende bygg å drifte. Bare oppvarmingen av bygningsmassen, som også inneholder Sivilforsvarets base, foregår gjennom tre forskjellige oppvarmingskilder; pellets, varmepumpe og elkjel.

På brannstasjonen er det et nødstrømsaggregat som går til 110-sentralen. Denne må Willy og Ole Einar teste en gang i måneden, en oppgave som krever litt tid da den må gå i minimum 20 minutter hver gang.

Begge byggdrifterne trives godt i jobben, både på grunn av oppgavene som er en fin kombinasjon av faste, planlagte oppgaver og ad hoc oppgaver.

«Veldig ofte må vi avbryte de faste oppgavene for å gjøre andre ting som haster mer. Det gjør at noen ting kan ta litt lenger tid, men samtidig så er det dette som gjør arbeidsdagen så variert og spennende. Det er fint å kunne styre sin egen dag og at ingen dag er helt lik», forteller Ole Einar.

– Man må ha litt god tid når man kommer hit så man rekker å snakke med beboerne. At vi kommer på besøk er for mange et høydepunkt

Willy Vangsnes

De er begge også veldig fornøyd med det kollegiale i Arendal eiendom KF og setter også stor pris på alle de jobber sammen med på skolene og i de andre formålsbyggene.

«Det er hyggelig å bli inkludert i det kollegiale. Selv om vi ofte går litt alene rundt på bygget, blir vi sett på som en del av personalet, spesielt på skolene, og vi blir ofte invitert til arrangementer», sier Willy. De legger til at de har savnet de faste møtepunktene med andre kolleger som ikke har blitt like regelmessig under koroanapandemien, men at de i liten grad har blitt hindret i å gjøre jobben som planlagt. De forteller at den største forskjellen de merker er at de noen steder må ha på smittevernutstyr og at de av og til må utsette oppgaver som kan vente til det er mer trygt med tanke på smittevern.

Nyutdannet byggdrifter

En annen som slutter seg til Ole Einar og Willy sine beskrivelse av arbeidsoppgaver og arbeidsdag er nyutdannede byggdrifter på Roligheden skole på Tromøy, Mirco Madsen.

Han har akkurat avsluttet sin lærlingperiode hos Arendal eiendom KF og er ansatt som vikar frem til høsten. Han kan fortelle at før han startet på sitt fagbrev som byggdrifter så visste han veldig lite om faget og hadde egentlig ikke hørt at det var et eget fagbrev i byggdrift. Han fikk anbefaling via NAV og synes det hørtes veldig interessant ut. Han trodde jobben mest bestod av feiing og reparasjon av småting. Han har etter tiden som lærling erfart hvor omfattende dette yrket egentlig er.

Først ut i verden

Mirco trives godt med variasjonene i jobben. «I løpet av en dag kan jeg gjøre alt fra småreparasjoner til å vedlikeholde og kontrollere store anlegg», forteller Mirco samtidig som han viser frem ventilasjons- og oppvarmingsanlegget. Dette samkjører CO2-varmepumpe, energibrønner og solceller og Roligheden skole er det første bygget i verden som har tatt i bruk denne kombinasjonen.  «Vi har blitt litt prøvekaniner på drift av et slikt anlegg, men da lærer man noe man kanskje ikke ellers ville kommet bort i»

I tillegg til drift av den nye skolen er Mirco også i Tromøyhallen og på sykehjemmet på Tromøy. Han får da en fin kombinasjon av kundegrupper og han forteller han blir godt kjent med folkene i byggene han drifter. «Man møter så mange forskjellige mennesker og mange forskjellige problemstillinger. Det er givende»