Ny kommunalsjef for personrettede tjenester

I september får Arendal kommune ny kommunalsjef for personrettede tjenester. Velkommen til Arendal kommune, Anne Grete Ødegården.

Den nye kommunalsjefen skal ha ansvar for helse- og omsorgstjenester, barnehager, skoler og arbeidet med tidlig og bedre tverrfaglig innsats i kommunen.

Anne Grete Ødegården kommer fra stillingen som rektor ved Fevik skole i Grimstad. Der har hun vært siden 2014. Før hun startet som rektor var hun tilknyttet Redningsselskapet. Der var hun daglig leder for Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland og jobbet også en periode som HR-rådgiver.

Hun har et stort engasjement for å jobbe med mennesker og for å få til god samordning av kommunens tjenester. Anne Grete Ødegården er utdannet allmennlærer og har tatt etterutdanning innen administrasjon, ledelse, juss og arbeidsmiljø.

Rådmannen i Arendal kommune er svært tilfreds med at Anne Grete Ødegården har søkt og takket ja til stillingen. – Ødegården har i søknad og intervju overbevist oss om at hun har de beste forutsetninger for å videreføre kommunens prioriterte satsing på tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid. Vi er overbevist om at hun vil komplementere kommunens lederlag på en god måte, og vi gleder oss til hun starter opp i stillingen 1. september 2021.