Unikt prosjekt for innbyggermedvirkning

Arendal kommune lanserte denne uka en skreddersydd digital løsning for innbyggerne i Kilsund. Målet er å finne flere attraktive tomter med gode bokvaliteter, der innbyggernes ønsker og innspill er startpunktet for kommunens arealplanarbeid fremover. 

Her kan du lese Agderposten sin omtale av prosjektet:
https://www.agderposten.no/nyheter/vil-du-flytte-til-kilsund-na-tar-kommunen-planleggingsjobben-for-deg/

Med midler fra Klimasats er målsettingen å legge til rette for en stedsutvikling som er både bærekraftig og ønsket av naboer. Gjennom prosjektet skal det blant annet avdekkes minst 10 attraktive og sjønære tomter i gangavstand fra Kilsund sentrum.

 Den røde linja viser området som ligger innenfor fem minutters gangavstand til Kilsund sentrum, mens den gule viser ti minutter. Den svarte sirkelen viser en radius på 800 meter rundt bygdesentrumet, og den grønne stiplede linja er bussforbindelse.

– En stor del av hverdagen er jo også ettermiddag og kveld. Hvis innbyggerne må kjøre til jobb, men kan sykle til skolen og butikken har det også noe å si, sier hun.

Kristin Fløystad, Plansjef i Arendal kommune

Arendal kommune fokuserer på å bygge boliger i nærheten av kollektivtrafikk, og kollektivaksen går fra Fevik til Eydehavn, og opp til Myra. Sånn sett er satsingen i Kilsund utenfor kommunens planer. Plansjef Kristin Fløystad poengterer at innbyggerne i Kilsund alltid vil være avhengige av bil, men at kommunen kan legge til rette for mindre bilbruk likevel.

Les mer og gi dine innspill ved å svar på spørsmålene på tre enkle spørsmål om Kilsund her: https://www.arendal.kommune.no/kilsund