Veiviser skal gjøre det enklere å få hjelp

Elisabeth Hartvigsen, Ingeborg Sjaavaag og Tone Vålandsmyr har vært med til å utvikle den nye veiviser.

Det kan oppleves som overveldende å få et barn med nedsatt funksjonsevne. Det er viktig å ha mulighet til å kunne finne informasjon når man selv er klar for å vite. 

Ny veiviser skal gi foreldre et bedre overblikk og gjøre det enkelt for de å få hjelpen de trenger.  

– Det er ulikt når foreldrene er klar for, og også ønsker informasjon etter barnet har fått en diagnose, sier Ingeborg Sjaavaag, rehabiliteringsrådgiver.  

Hun har i samarbeid med to kolleger laget ny veiviser, som skal gi foreldrene bedre informasjon. Den er delt inn etter alder, da det er ulike rettigheter og tilbud alt etter hvilken alder barnet har.  

Det er ikke bare kommunale helsetjenester veiviseren informerer om, men også spesialisthelsetjenesten, tilbud i barnehage, skole, nav, fritid og oversikt over muligheter etter fylte 18 år. 

– Vi ser også at mange foreldre kan ha glede av å treffe andre familier, så derfor har vi også lagt inn informasjon om brukerorganisasjoner. 

Vi har fokus på tidlig innsats og har i den forbindelse hatt Starthjelp.  

– Dette er et lærings- og mestringskurs for foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Vi tror at god informasjon tidlig kan gjøre det noe lettere for foreldrene å håndtere en krevende hverdag, forklarer Ingeborg.  

Flere foreldre til barn med funksjonsnedsettelser opplever at de ikke har fått nok informasjon om hjelpeapparatet.   

Intensjonen: Rett informasjon til rett tid. Skal ikke være tilfeldig om man finner informasjon om det tilbudet man trenger.   

Her finner du veiviseren

 

Sånn ser veiviseren ut