Arendal feirer stort 300-årsjubileum i hele 2023

7. mai 1723 vedtok kong Frederik IV de foreløpige kjøpstadsprivilegier for Risør og Arendal, som den norske stattholderen Ditlev Wibe hadde skrevet utkastet til.

Jubileumskomiteen har som mål at:

  • Jubileet skal gi glede, stolthet, engasjement og optimisme, i en by og kommune med sterke tradisjoner for å være utadretta og framtidsretta.
  • Jubileet skal bidra til å utvikle Arendal som samfunn, og bidra til å skape varige positive ringvirkninger.
  • Jubileet skal være for alle, i hele kommunen, hele året.
  • Jubileet skal inneholde en eller flere hovedperioder, og i tillegg sikre samordning av alle initiativ, aktiviteter, arrangement og tiltak i jubileumsåret.
  • Jubileet skal gi Arendals innbyggere kunnskap om byens historie, dagens Arendal
  • Jubileet skal vise både fortid, nåtid og framtid i og for Arendal.

Det er oppretta en jubileumskomité med kultursjef Linda Sætra som leder, og kommunalsjef Geir Skjæveland, Lisbeth Iversen i Med Hjerte For Arendal og Morten Haakstad i Arendal Næringsforening som medlemmer. Både jubileumskomitéen og prosjektgrupper vil bli supplert etter hvert som planlegging og arbeid går framover. Jan Kløvstad er prosjektleder.

Arendals historie er en viktig del av jubileet, og er spesielt tatt vare på i trebindsverket i Arendals by- og regionshistorie. To av bøkene har alt kommet ut. Det er Eirin Holberg og Knut Dørum: Arendal før kjøpstaden. Fram til 1723 (2018)og Håkon Haugland: I sjøfartens tid. Arendal 1723-1900. Begge bøkene er utgitt på Cappelen Damm Akademisk og er tilgjengelig i bokhandlene og på biblioteket.

Grundig planlegging

Før sommeren vil de første økonomiske rammene komme på plass, og alt nå har det vært nettmøter og telefonmøter med noen av de mange frivillige kulturorganisasjonene, musea og andre aktuelle arrangører og samarbeidspartnere. I slutten av juni skal bystyre behandle de første jubileumsplanene, og etter det begynner det mer systematiske arbeidet med å lytte, tenke og planlegge for at alle i hele kommunen skal få komme med ønsker, idéer og konkrete forslag.

– Noen idéer er alt på plass, sier prosjektleder Jan Kløvstad.

– Vi skal vise at det skjer noe i Arendal hele året. Vi vil ha jubileumsfester både vinterstid, rundt fødseldagen i mai, på sommeren og på høsten. Noen arrangement vil bli arrangerte av jubileumskomitéeen og oppnevnte prosjektgrupper, og mye vil bli arrangert av det rike foreningslivet fra Holmesund til Rykene, og fra Haslestad til ytterst på Tromøya.

Det første halvåret nå blir blant anna brukt til å møte folk så fort smittevernsituasjonen gjør det mulig, samtidig som vi arbeider med ei felles heimeside for jubileet og det store bokprosjektet Arendals by- og regionhistorie. Den nye heimesida vil også være klar før sommeren, spekka med historiske godbiter og alltid oppdaterte nyheter om jubileumsplanene. Og jubileumslogo er alt på plass.

Fra besøket av kronprinsparet i 2010

Kontakt

Prosjektlederen kan treffes på jan.klovstad@arendal.kommune.no og telefon 91 80 82 56, og er takknemlig for alle idéer om jubileumsfeiringa.