Hvor trenger vi en ny tursti?

Arendal kommune starter nå arbeidet med registering av turstier i samarbeid med Friluftsrådet Sør. Vi trenger ditt innspill.

Friluftsrådet Sør arbeider med friluftslivets ferdselsårer for, og sammen med kommunene. Arbeidet skal ende opp med en politisk vedtatt temaplan for hver kommune, i løpet av 2022 for kommunene Arendal, Froland, Gjerstad og Åmli.

Arbeidet kan deles inn i tre faser: Registrering av status, ønsker/behov og politisk behandling. Vi føgler Miljødirektoratets veileder i arbeidet med planene for friluftslivets ferdselsårer.

Status

Eksisterende stier, turveier, skiløyper, sykkelruter, padleleder, ridestier ol. kartlegges i forhold til sentrale egenskaper som; type, standard, tilrettelegging, årstall for siste merking/skilting, grunneieravtaler, driftsansvar osv.

Nye tiltak

Det er et mål at alle skal ta tilgang til merkede stier og turveier innen 500 meter fra sentrum og tettsteder. Vi inviterer lag, foreninger og enkeltpersoner til å registrere sine ønsker om merking og tilrettelegging på nettsiden til Friluftsrådet sør innen 31. mai 2021.