Batterifabrikken skaper en revolusjon

Vi har tidligere skrevet om de lokal ringvirkningene av etableringen av batterifabrikken. Det blir også store globale ringvirkninger av «batterirevolusjonen» som står foran oss.

E24 har publisert en kronikk om at det vil oppstå nye muligheter for norsk næringsliv i kjølvannet på batterirevolusjonen. Norske aktører har et fortrinn i verdikjeden for batterier som et hovedområde.

Kronikken tar også for seg eksempler på hvordan batterier tjener penger. Batterier utnytter svingninger i strømprisen og avgiftsforskjeller. «De fyller seg med strøm på tider på døgnet hvor strømmen er billig og lader ut når den er dyr. Slik sparer batterieieren strømkostnader.», står det som første punkt i kronikken. Med lave batteripriser vil etterspørselen etter bensin og verkstedtjenester reduseres som utfordrer prisen på olje som er Norges største eksportvare.

Solkraft og vindkraft vil jevne ut svingningene sine og spille en permanent rolle i å forsyne industrien. Det vil utfordre fordelen Norge har i billig kraft til sin kraftkrevende industri.

Les E24s sak «Så heftig blir batterirevolusjonen» her.