Marisberg skal være barnas bydel

Arendal eiendom satset utradisjonelt og jobbet for å legge til rette for barnefamilier. Ønsket er å skape en ny levende bydel hvor barna trives.  

Kommunen vår er avhengig av at både grunneiere og private aktører utvikler nye boligområder. Arendal eiendom har utviklet området rundt Marisberg på Tromøy. Ambisjonen har vært å skape en ny bydel for barn.   

Allerede for tjue år siden ble den unike beliggenhet valgt ut. Her er det utsikt til Skagerak i syd og  Tromøysund i nord. Det er sol til langt på kvelden.   

Området skal få tilgang til en badestrand, og det er tenkt på muligheter for både båthavn og ferjeanløp.  

Styret i Arendal eiendom har vært pådrivere i prosessen og  innledet et samarbeid med det Kristiansandsfirmaet HSH. På Marisberg tok HSH initiativ til å bygge «Barnas bydel». Denne ideen falt i god smak i bystyret. En barnehage i området er dermed et viktig element.  På Marisberg kan barnefamilier bo med gåavstand både til en ny barnehage og til nye Roligheten skole. HSH har bygget eneboliger og rekkehus på Marisberg og har signalisert interesse for å være med på å utvikle området videre. Også andre entreprenører har kjøpt tomter og bygget ut boliger i samme ånd. Arendal Eiendom, i samarbeid med HSH, har bygget en opplevelsesløype i området. Det har også blitt bygget et klatretårn i den nye stien som er opparbeidet mellom Marisberg og Roligheten skole.   

Barnas bydel betyr også barnefamilienes bydel. Er det noe vi trenger i Arendal så er det å tilrettelegge bedre for barnefamilier, slik at de får lyst til å bosette seg i kommunen vår.  

Det første feltet, område C, har varierte boliger. Her vil det til sammen bli 92 boenheter. 52 tomter er allerede solgt og det er tegnet opsjon på kjøp av ytterligere 38 tomter. Kun to eneboligtomter er ledig for salg pr. nå.   

Ta en tur inn til området. Kjør av i den nye rundkjøringen før Færvik. Gå en tur på stien til Roligheten skole. Ta barna med, besøk klatretårnet og opplevelsesløypa på vei over til skolen. En tur her kan gi bolyst.