Sommerskole 2021

Children pulling a rope in tug of war in the park

Arendal kommune arrangerer sommerskole for elever fra 1-10.trinn. Dette er et gratis tilbud som skal gi elevene en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie 2021.

Sommerskolen ønsker å fremme mestring og motivasjon. Gjennom praktiske øvelser og fysisk aktivitet skal barn og unge få utfolde seg på andre arenaer enn på skolen. Her skal de få lære noe nytt, mestre utfordringer, og treffe andre barn med samme interesse som dem selv. Og viktigst av alt: VI SKAL HA DET GØY!

Sosiale og gode opplevelser for barn og unge

Harald Halvorsen er prosjektleder for prosjektet og forteller at bakgrunnen for at det blir sommerskole er fordi det er bevilget 5,1 millioner fra Utdanningsdirektoratet som er øremerket sommerskole. Disse midlene har blitt fordelt på kommunene i Norge basert på elevantall i de respektive kommunene.

-Disse midlene kommer på bakgrunn av koronastiuasjonen vi står i. Det er mye sosialt og aktiviteter som har falt bort pga dette. Dette tiltaket er for å gi gode opplevelser for barn og unge.

Harald Halvorsen er prosjektleder for sommerskolen

Samarbeid om sommerskole

Vi vil nå samarbeide med idrettslag, kulturskolen, foreninger, leirskoler osv. for å skape den best mulig sommerskole for barna i Arendal.

-Poenget er at dette skal sørge for at barna i kommunen kan få gode sommerskoleopplevelser når den ordinære skolen slutter. Det er aktiviteter som de nødvendigvis ikke møter på skolen. Det blir en løsning der de kan melde seg på ulike aktiviteter knyttet til interessen de har. Det gir også mulighet for ekstra aktiviteter for næringsdrivende i kommunen og ekstra inntekter for lag og foreninger. Mulighet for sommerjobb for ungdom og eldre voksne. Det er mange positive ringvirkninger som vi håper flere vil være med å bidra til, forklarer Harald og forteller videre at han ønsker og håper at kommunen får et bredt tilbud av mange forskjellige aktiviteter å velge i. Alt fra idrett til kultur.

-Samarbeidspartnere som melder sin interesse kan melde inn sitt tilbud frem til 14.april. Når vi har fått på plass et tilbud med masse forskjellige og strålende aktiviteter kommer vi til å sørge for at informasjonen kommer ut til alle skolene i Arendal, forteller Harald.

Praktisk info

  • Sommerskolen gjennomføres i uke 26, 27 og 32.
  • Klokken 09.00-15.00, mandag til fredag.
  • Innhold vil være aktivitet utendørs hver dag, fysisk aktivitet og praktiske øvelser
  • Tilbudet vil drives på en smittevernmessig og forsvarlig måte

Sommerskolen – her finner du alle tilbudene.

Påmelding

Starter 5. mai kl. 12.

Her finner du påmeldingen

Les mer på kommunens hjemmesider her.

Vitensenteret er prosjektledere for sommerskolen og har god erfaring med å arrangere sommerskole.