Vil du bli fritidskontakt?

Finner du gleden av å hjelpe andre mennesker? Er du sosial engasjert og liker å sette i gang aktiviteter?

Hva gjør en fritidskontakt?

Som fritidskontakt vil du bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv. En fritidskontakt hjelper personen til å styrke hans eller hennes fritidsinteresser og sosiale nettverk.

Vi trenger fritidskontakter som kan jobbe innen rus og psykiatri, samt med fysiske og psykiske funksjonshemninger. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulik grad av behov for tilrettelegging.

Arbeidstiden er primært ettermiddag og kveld, men noe dagarbeid og helgearbeid kan også være aktuelt.

Hvem kan bli fritidskontakt?

  • Du bør være sosialt engasjert, ha evne til å sette i gang aktiviteter og finne glede i å hjelpe andre mennesker
  • Du bør være en god rollemodell, være trygg på deg selv og ha evnen til å samarbeide.
  • Det er ingen krav til fagutdanning for å være fritidskontakt, med det legges stor vekt på personlig egnethet
  • Førerkort klasse B
  • Gode norskkunnskaper
  • Politiattest kreves for alle nye fritidskontakter fra og med 01.01.2017

Interesser, alder, kjønn og personlighet er viktig når vi prøver å koble riktig fritidskontakt og deltaker sammen. Derfor vil vi gjerne vite mest mulig om hva du liker å gjøre. For å skape stabilitet for deltakeren, bør du kunne binde deg for minst ett år. 

Slik søker du

Send e-post eller ring oss dersom du ønsker å bli fritidskontakt. Si litt om hvorfor du ønsker å bli fritidskontakt og legg gjerne ved en CV. Trykk her for å komme til

Trykk her for å komme til info om e-post og tlf.