Marka Friluft er glede for utelivet

Alle ungdomsskoleelever i Arendal kan delta på Marka Friluft. Det er et gratis, lavterskel utendørsaktiviteter.

Marka Friluft ble startet i 2012 og har siden starten tilbudt friluftsaktiviteter for ungdom i Arendal. Alle aktiviteter er gratis, og det foregår hver onsdag.

Ungdommene skal få en avslappet arena hvor de kan teste ut friluftsaktiviteter. Det er ingen konkurranser, og vi forsøker å skape aktiviteter som gir mestring og gode opplevelser

Eirik Johansen Dobbedal, som er leder av Marka Friluft.
Eirik Johansen Dobbedal, som er leder av Marka Friluft.


Prosjektet var kun ment til å vare frem til 2015, men det har vært så stor en suksess at man har klart og opprettholde aktiviteten. Det er et samarbeid mellom Friluftsrådet Sør og Arendal kommunes kulturenhet.

– Vi forsøker å ha varierte aktiviteter og har hatt både SUP, padling, kajakk og fisketurer. Ungdommene selv er med til å bestemme aktivitetene, sier Eirik Johansen.

SKiturer er en vinteraktivitetene

Marka har tilbud om aktiviteter hele året, og arrangerer også noen overnattingsturer i helgene. På alle turer er det voksne aktivitetsledere som sørge for sikkerheten og al det praktiske. Lederne er gjerne utdannet pedagoger eller som Eirik, naturveiledere.

– Vi har et stort fokus på å ha trygge voksne til stede og det er alltid en kvinne og en mann så alle ungdommene skal føle seg ivaretatt. Vi vet at det er lettere for ungdommene og deres foreldre å sende barna på tur, når de vet hvem vi er. Derfor prøver vi også å samarbeide med de lokale fritidsklubbene og ønsker i større grad være til stede på skolene, så barna og foresatte blir kjent med oss.

Ungdommene får lov til å prøve ut mange forskjellige aktiviteter

Koronasituasjonen har gjort det ekstra utfordrende å drive ungdomstilbudet, men alle regler følges, og det at det er utendørsaktiviteter gjør det lettere å få gjennomført aktivitetene. Nå håper Eirik at våren vil gi flere ungdommer mer mot på å bli med ut i naturen.

Du finner aktivitetene på Facebooksiden til Marka friluft

Du kan lese mer her