Arendal er mulighetenes marked

Gry Knutsen og Linn Sandnes startet Aksess Bemanning i mars 2019 etter mange års erfaring fra bemanningsbransjen. Sammen med Nora Holst driver de i dag bemannings- og rekrutteringsselskapet som ligger fantastisk plassert ytterst på Langbrygga i Arendal. De er ikke i tvil om at Morrow Batteries vil skape stor verdi og ha mange gode ringvirkninger for både Arendal og hele Agder regionen.

De flinke gründerne er enige om at store og spennende bedrifter sørger for at kompetansen blir i området.

– Det blir fantastisk å få en batterifabrikk til Arendal. Det skaper utvikling i næringslivet vårt og vil bety mye for både privatpersoner og Akademia. Vi kan med sikkerhet si at hele regionen samlet vil bidra til å bemanne opp arbeidsplassene som Morrow Batteries skaper, sier Knutsen. Når vi har spennende bedrifter og interessante arbeidsoppgaver å tilby arbeidstakere på Agder får vi både utflyttede Arendalitter og kompetente tilflyttere til å bosette seg i regionen vår. Sammen med Morrow Batteries kan vi alle sørge for at kompetansen blir i området.

Nora, Linn og Gry har, i likhet med mange, reist ut av regionen for å ta utdanning og tilegne seg jobberfaring. Alle tre valgt å vende tilbake til Sørlandet, men de erfarer at mange velger, eller dessverre ser seg nødt til å flytte ut av regionen for å få sin første jobb etter endt utdanning.

– I dag er det sånn at når man er ferdig med utdannelsen sin så flytter man gjerne til de store byene. Når vi får store etableringer som Morrow Batteries i Agder, håper vi at også vi vil kunne tilby enda flere spennende stillinger for både nye og erfare arbeidstakere, sier Sandnes.

Hun understreker at det selvfølgelig per i dag også finnes flere bedrifter som tar inn nyutdannede, men vi trenger noen større bedrifter som i høyere grad tar ansvar for de som skal ut i sin første jobb.

– Tenk om vi kan bli en region som også tiltrekker oss nyutdannede fra andre landsdeler som ønsker å bosette seg og bygge karriere i våre kommuner. Det hadde vært kjempepositivt, legger Holst til.

RETT PERSON TIL RETT PLASS – HVER GANG

Aksess Bemanning har bred erfaring med å være bindeleddet mellom arbeidstaker og arbeidsplass. De holder til i Arendal sentrum og hjelper både store og små bedrifter med bemanning og rekruttering.
– Vi er gode på å finne rett person til rett plass – hver gang. Det må være riktig leveranse og god kvalitet gjennom hele prosessen, sier Knutsen.
– Vi jobber også tett med de ansatte etter at de har startet jobben sin. God oppfølging underveis er noe vi legger stor vekt på.

UTDANNING ER VIKTIG

Knutsen sier at det etterspørres kompetanse innen teknologi og ingeniørfag, men og mye håndverksfag innen elektro og fornybar energi. Hun legger til at man fortsatt har mange produksjonsstillinger som vil endre seg i fremtiden. Vi beveger oss i en retning av behov for spesialiststillinger, samt lengre og mer nyskapende utdanningsløp.  

– Det er også viktig å legge til viktigheten av utdannelser som understøtter industrien vi nå bygger opp her i Agder, sier Sandnes. Kommune, næringsliv og akademia må jobbe tett sammen for å tilrettelegge for, og tilby utdanningsløp som utdanner unge talenter innen de behovene næringen har.

Nora understreker også at Agder må tilrettelegge for at kandidater kan ta fagbrev og at næringen opprettholder lærlingplasser. Dette er viktige faktorer for å bygge opp industrien inn mot produksjonen.

– Man trenger ikke en høyere utdanning for å få en god jobb, men man bør ta en utdannelse. Det finnes muligheter for å ta fagbrev innen et håndverkeryrke eller teknisk fagskole som er en litt kortere variant av en høyskole eller universitetsutdannelse.  Industrien trenger begge deler for å bemanne opp her på Sørlandet, sier hun.  

ARBEIDSLIVET I ENDRING

Gründerne av Aksess bemanning spår at arbeidslivet kommer til å endre seg mye de neste tiårene.

– Flere oppgaver som i dag gjøres av oss mennesker, vil kunne gjøres via automatiseringer i fremtiden. Vi ser en markant forskjell fra da vi begynte i bransjen og frem til i dag hvor det er mange stillinger som det ble rekruttert til før, som ikke lengre finnes. Lyspunktet er at det også dukker opp nye stillinger som følge av den teknologiske utviklingen verden opplever, smiler Knutsen.

Hun understreker at det hele tiden skapes nye bedrifter som tenker nytt. Endringer i arbeidslivet skal vi nok leve med for alltid, det handler om å være utviklingsdyktige.

KARRIERE PÅ SØRLANDET

Arendal har mange kompetente arbeidstakere innen blant annet ingeniørfag, økonomi, utvikling og teknologi. Flere bransjer og industrier i nærområdet gir stabilitet for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

– Verdivalg i jobb blir viktigere og viktigere. Tidligere ble man i jobben i mange år. Det har snudd i vår generasjon og trender viser nå at vi bytter arbeidsplass i snitt hvert 5 år. Når verdivalg får større plass for valg av arbeidsgiver kan dette fort snu trenden tilbake, slik at vi igjen blir lengre i jobbene våre, sier Holst. Det vil bli mange spennende muligheter i årene som kommer og vi opplever at flere ønsker karriere her i Arendal.

SPENNENDE DESTINASJON FOR BRANSJEN OG UNGE TALENTER

Damene i Aksess bemanning konstaterer at det å identifisere seg med arbeidsgiver gir flere muligheter. Personlig- og faglig utvikling blir viktigere i fremtiden. De tror også at det å få større bedriftsetableringer til regionen vil gjøre at flere synes det er spennende å bo her.

– Det vil bety at mange ønsker å flytte sørover og at de som allerede bor her vil få flere muligheter innen jobbmarkedet. Utdanningstilbudene som finnes i dag, kan også benyttes i Arendal – man må ikke flytte til storbyen for å få seg jobb, sier Holst. Det er mange fordeler med å bosette seg her. Det er god infrastruktur, korte avstander mellom de flotte sørlandsbyene, nærhet til sjø og natur og generelt en veldig god livskvalitet!

De tre damene er enige om at Agder representerer en spennende destinasjon for veldig mange bransjer.

TILGANG TIL UNIK KOMPETANSE

Både Arendal og Agder regionen kan forvente store ringvirkninger relatert til etableringen av Morrow Batteries. Gründerne mener også at batterifabrikken selv vil oppleve mange fordeler ved å etablere seg i Arendal.

– På tross av endringer i ansettelseslengde på nasjonalt plan har Arendal lojale medarbeidere som blir lenge i jobbene sine, forteller Holst. – Morrow vil oppleve å få tilgang til unik kompetanse her i Agder. Det å velge Arendal gir tilgang på en fremoverlent kommune med et unikt samarbeid mellom det offentlige, næringen og akademia. Her i Arendal heier vi hverandre frem, avslutter Knutsen.

Vil du se mer? Se video med Aksess bemanning HER.
Link til Eydepark HER.