Halvparten av fritidsbåtene i Arendal kunne vært elbåter

– Omtrent halvparten av båtplassene i Arendal har strøm, og den typiske båtturen er ganske kort. I prinsippet kunne elbåt allerede ha vært et alternativ for mange, sier Ragnhild Hammer i Arendal kommune.

Hammer leder arbeidet med å lage en ladeplanen for elbåter. En del av prosjektet er en spørreundersøkelse om båtlivet i Arendal. Denne undersøkelsen er nå ferdig, og rapporten ligger ute på kommunens nettsider.

I følge undersøkelsen er de mest populære båtturene i Arendal “ront elva”, til Merdø, eller rundt omkring i skjærgården. Mange av de lengste turene går til Lyngør eller Grimstad.

– Dette er helt ideelle turer for elbåter, sier Hammer. I tillegg sier omtrent halvparten av de som har svart på undersøkelsen at de har strøm på båtplassen sin i dag. Teoretisk vil det derfor være ganske greit for mange å ha elbåt allerede nå.

“Rundt elva” er en av Arendals mest populære båtturer. Turen er ideell å gå med elbåt. Foto: Adela Helene Solberg

Vil fjerne rekkeviddeangsten

De fleste elbåter vil for det meste lade slik vi er vant til fra elbilene, nemlig hjemme på sin faste plass. Selv om rekkevidden på elbåter i dag er tilstrekkelig for de mest typiske turene, kan motvind og bølger medføre at energiforbruket blir større enn forventet. Folk vil også ha frihet til å kunne reise lenger hvis de vil. Derfor er det viktig at det finnes flere steder å lade. – Noe av det ladeplanen må bidra til er å skape trygghet, og å fjerne rekkeviddeangsten, sier Hammer.

En av fire påpeker at det må være mange nok ladestasjoner, og at de må være lett tilgjengelige. Helst bør de ligge et sted der folk ferdes allerede, og det bør være noe å gjøre på land mens man venter.

En av landets første hurtigladestasjoner for elbåter blir å finne i Pollen i Arendal allerede i sommer. Foreløpig er det få elbåter som kan hurtiglade, men flere elbåtmodeller med mulighet for hurtiglading blir snart tilgjengelige på markedet.

– Det skal det i hvertfall ikke stå på muligheten for hurtiglading i Arendal, sier Hammer.
– Men det vil etterhvert bli behov for flere hurtigladestasjoner oppover og nedover langs kysten.

For å kunne forsvare en utbygging økonomisk, er det en idé å plassere hurtigladestasjonene slik at de også kan benyttes til å lade elbiler gjennom hele året. Kombinasjonsløsninger, som står ved sjøen i båtsesongen, og blir brukt andre steder resten av året, kan også være en mulighet.

En dyr fornøyelse

Det er foreløbig størst utvalg av elbåter med toppfart mellom 8 og 15 knop. Dette er ideelt for en tur rundt elva, og en tur til Grimstad eller Lyngør. Raskere elbåter finnes, men jo raskere båten går, desto kortere er rekkevidden. For de kraftigste elbåtene må man også være villig til å betale noen kroner ekstra.  I følge undersøkelsen mener en av fire personer at prisen for elbåt er for høy.

Det kommer til å skje mye innen batteriteknologi i årene som kommer. I følge en rapport fra BloombergNEF kan prisen på batterier falle til et nivå som gjør elbiler uten subsidier konkurransedyktige på pris mot fossilbiler allerede i 2023. Prisen på batterier vil også komme prisen på elbåter tilgode.

44% av de som svarte på spørreundersøkelsen tror elbåter blir et vanlig syn på sjøen i løpet av de kommende årene. 7,5% mener det allerede er i ferd med å skje. Bare 4.3% er negative.
– At responsen i spørreundersøkelsen reflekterer flere ulike stemmer er bra. Det gir et mer balansert bilde. Det er fint å se at mange begynner å bli klar for det grønne skiftet på sjøen, avslutter Ragnhild Hammer.

Ragnhild Hammer er Klima- og Miljørådgiver i Arendal kommune. Hun er prosjekteier på prosjektet “Ladeplan for elbåter” som nå er under utarbeidelse. Foto: Privat

Fakta:

Arendal kommune har fått penger fra Miljødirektoratet gjennom ordningen “Klimasats” for å lage en plan for lading av elbåter langs Arendalskysten.

Kommunen gjennomfører prosjektet sammen med Innoventi og Greenstat Energy

Som en del av prosjektet er det nå gjennomført en spørreundersøkelse. Resultatene fra spørreundersøkelsen kan leses på Arendal kommunes hjemmesider.

Funnene fra spørreundersøkelsen skal nå benyttes i det videre arbeidet med utviklingen av ladeplanen.

Ladeplan for elbåter – spørreundersøkelse