Borte bra, Arendal best!

Christian Kallevig Arnesen er senior formuesforvalter og partner i Finansco – et Oslo – basert formueforvaltningsselskap som jobber med formuende klienter – enten private eller bedrifter.

I 2019 valgte Arnesen å flytte hjem til Arendal med sin kone og to sønner etter 13 år med studier og jobb i storbyer i Norge og andre land. Etter at Arnesen flyttet hjem har han erfart at arbeidseffektivitet ikke nødvendigvis defineres av fysisk plassering, men at et godt stykke arbeid også kan gjøres fra hjemmekontoret. Og så er det enkelt å reise til kontoret i Oslo når det er behov for det.

– Jeg er tilflytter til Arendal i veldig ung alder, fraflytter fra Arendal på grunn av høyere utdanning og karrierestart, men også tilbakeflytter til hjembyen med etablert familie og arbeidserfaring etter flere år borte, forteller Arnesen.

Det er Arendal han kaller hjem etter at han flyttet til Arendal som dansktalende 4-åring, sammen med sin mor, far og lillebror. Også hans kone er opprinnelig fra Arendal, og det er fra sin mor han har navnet Kallevig – et navn med tydelige spor i Arendals historie. Det var nemlig skipsreder Morten Michael Kallevig som fikk bygd «Det Kallevigske palé» på Tyholmen som sin privatbolig i 1815, som senere var Arendals rådhus frem til 2005.

Mange fordeler med Arendal

Arnesen og hans kone tok en avgjørelse om å flytte hjem til Arendal blant annet fordi de ønsket å være i nærhet av venner og familie. Et gunstigere boligmarked enn i Oslo, med mulighet for enebolig, utsikt og hage var også en stor grunn til at familien flyttet. Arnesen forteller om hans eldste sønns ekstase over å få høre at han skulle få et hus med hage – det var først da de innså hvor riktig valget var, for hele familien.

– Privat har det å flytte til Arendal utgjort en stor, positiv betydning i livet. Jeg er veldig glad i Oslo-livet og storbyens «puls», og jeg må innrømme at jeg var skeptisk til det jeg trodde skulle bli en brå overgang. Det viste seg allikevel at overgangen ble ganske så sømløs og naturlig. Med god familielogistikk, og en tilpasningsdyktig ledergruppe i firmaet, har det vært uproblematisk å fortsette med den jobben jeg trives så godt med i Finansco. 

– Når det gjelder arbeidshverdagen er det ikke den store forskjellen mellom å bo i Arendal og å bo i Oslo, men det er jo selvsagt avhengig av både hvilken type jobb man har, hvilken erfaring man har fått opparbeidet seg, og hvor man er i karriereveien. I min jobb handler det mye om kontakt med kollegaer, kunder og journalister, og den kontakten har jeg like godt fra hjemmekontoret, som på kontoret i Oslo. Dagens teknologi har gjort dette mulig. Jeg synes balansen er god, og jeg ser på det som problemfritt. Videomøter har blitt en helt normal møteplass, som igjen gjør at kontakten med både kolleger og kunder føles ganske lik som før Når vi i tillegg tar med den nye hverdagen Covid-19 har gitt oss så hadde jeg nok også sittet på hjemmekontor i Oslo det siste året, så hverdagen hadde vært identisk, sier han.

Foto: Mona Hauglid

FINANSBRANSJEN ER EN VIKTIG DEL AV DET GRØNNE SKIFTET

I Finansco jobber Arnesen for privatpersoner og bedrifter med forvaltning av deres kapital.  Det er med dem som allerede har opparbeidet seg en formue, og som ønsker at denne skal bli ivaretatt på en fornuftig måte, som er Finansco sine kunder – ikke dem som tror de skal «gjøre seg rike over natten». Selskapet må blant annet ta hensyn til investeringsmål, risiko, skatt og hva slags eksponering kunden ønsker. 

Arnesen forteller at Finansco er ett av selskapene som i større grad vektlegger bærekraftshensyn, og at Finansco har vært veldig tidlig ute med å inkludere bærekraftshensyn både i forvaltningen og rådgivningen. Det at man er tidlig ute gir både kunnskap, erfaring og en posisjon som er og blir viktig fremover. «Det grønne skiftet» er en trend både han og hans bedrift har stor tro på.

 – Vi har nok bare sett starten av en viktig endring verden står ovenfor, og finansbransjen representerer en viktig aktør for å kanalisere kapitalen til den type selskaper som må lykkes for at vi skal få gjennomført FNs bærekrafts mål, sier han og fortsetter: – Det finnes mye mer grønn teknologi enn bare den fornybare. Det kan gå på ulike måter for energilagring, jordbruk, landbruk, liv i havet, likestilling og utdanning – alle disse tingene er en del av FNs 17 bærekraftsmål. Man må allikevel være selektiv når man velger sine investeringer. Selskaper hvor fundamentale forhold er gode, som at man har en relativt trygg inntjening og produktpalett, er viktige kriterier. Man skal våkte seg for å investere basert på «hype» og avisoverskrifter – det kan bli en dyrekjøpt erfaring.

Foto: Mona Hauglid

GRØNN PROFIL SKAPER SOSIAL ENDRING

De ansatte er viktige faktorer for bedrifters vilje og evne til å endre seg på et bærekraftig vis, konstaterer Arnesen. Han mener det ikke hjelper med svulstige visjoner og slagord om det ikke er forankret hos de ansatte, og for å få til det må man kunne se tydelig bærekraftsfokus både internt og i det man leverer ut til kunde eller forbruker. 

– Finansbransjen har vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, i hvert fall her i Norden. Vi er flinke til å sette press på, og ha en høy standard for, hvordan ny teknologi skal være. Min hypotese er at finansbransjens viktigste bidrag er å kanalisere kapital inn i selskaper som har fokus på det grønne skiftet og ny teknologi. Dette er viktig for kundens avkastning, men også for kundens ønske til å bidra for å få en bedre verden og fremtid, sier Arnesen.

Han understreker også viktigheten av å «oppnå noe positivt» når man plasserer midler. Det går hånd i hånd med gode resultater og god avkastning fra kundens side.

-Det har blitt søkelys på for eksempel fondsprodukter som dekker bærekraftige selskaper, og det etterspørres i mye større grad nå enn for 5 eller 10 år siden. Hvor man tidligere kanskje måtte gi avkall på avkastning for å investere i bærekraftsfond, så vil jeg påstå at man har svært gode avkastningsmuligheter om man velger riktig, og man kan kanskje også redusere risikoen noe ved at dette er selskaper som mest sannsynlig vil være på riktig side av fremtidige myndighetsreguleringer sammenlignet med en del andre bransjer, forteller Arnesen.

Hypotesen om at Morrow Batteries vil være en del av et «bærekraftig kulturskifte» på Agder, er Arnesen enig i. Morrow tilbyr et etterspurt produkt i et marked som er i utvikling og som vil være enda større i fremtiden. De vil også bidra til at etterspørselen etter varer og tjenester som leveres på en god og grønn energilagringsmetode for oss som forbrukere øker. 

– Batteriteknologi vil helt klart være med oss i hverdagen i tiden fremover, og dette med energilagring generelt er et utrolig spennende felt, sier Arnesen.

Foto: Mona Hauglid

AGDER ER EN VIKTIG DEL AV DET GLOBALE PUSLESPILLET

Norge er tjent med å stå sammen med resten av verden i det grønne skiftet og Arnesen er sikker på at Agder vil ha en viktig rolle i det globale samspillet fremover. Han trekker også frem at lokasjonen Arendal og Agder har, rent geografisk, i forhold til resten av landet og resten av verden, er svært gunstig. 

– Vi har en stolt skipsfartshistorie, så vi er på mange måter et maritimt knutepunkt mot industrien, både nasjonalt og internasjonalt. Det tror jeg er en fordel for Agder som region. Selv om skipsfarten ikke er så stor her i dag som den har vært, er mye av infrastrukturen fortsatt den samme, nemlig som et godt tilrettelagt knutepunkt, noe som både kan og bør utnyttes i tiden fremover. Gard er jo et glimrende eksempel på en bedrift med lokale, maritime røtter, samtidig som selskapet er av verdensledende størrelse, tiltrekker seg svært kompetent arbeidskraft og at de bruker denne posisjonen til å sette fokus på bærekraftige løsninger, sier han. 

Arnesen oppfatter regionen vår som unikt samarbeidsvillig og han mener at vi har mange gode konkurransefortrinn i Agder.

 – Agder har vist seg å være en fremoverlent og fremtidsrettet region ved mange anledninger. Det har sprunget ut flere bærekraftige initiativ fra regionen vår og Arendal kommune har helt klart vært frempå og flinke til å snu seg når det trengs. «Kampen om batterifabrikken» er et godt eksempel på nettopp det. Inntrykket jeg har er at næringsdrivende generelt møter en samarbeidsvillighet og serviceinnstilling fra kommunen, og da kanskje særlig når det kommer til ny, grønn næring, som jeg tror er unikt.

Foto: Mona Hauglid

MORROW BATTERIES

Arnesen er glad for at Morrow Batteries kommer til Arendal og Agder. Han mener at etableringen vil ha en positiv effekt for regionen. En stor etablering, som den Morrow vil gjøre, betyr at flere nyutdannede arbeidssøkere, og arbeidssøkere med høy utdannelse og lang arbeidserfaring, vil ønske å bosette seg i regionen, noe som er viktig for både Morrow, og for øvrig næringsliv i Arendal og Agder.

– Forhåpentligvis klarer man å få til et godt samspill mellom Morrow og eksisterende næring innen ulike bransjer, sier han og legger til at forholdene ligger godt til rette i for å stimulere en industri som batteriindustrien.

MAN FÅR MER TID AV Å BO I ARENDAL

– Noe av det fine med å bo og jobbe i Arendal, eller en annen tilsvarende by, er at når arbeidsdagen er over har du nær tilknytning til fantastisk natur og mengder av aktiviteter, og alt man trenger finnes innen korte avstander. Logistikken er på mange måter enklere, som sparer oss for tid. For oss var selvfølgelig nærhet til familie og venner også en viktig faktor for å flytte hjem. Kort sagt får man bedre tid av å bo i Arendal.

Med et glimt i øyet påpeker han at Arendal jo også har verdens beste sjokolade, nemlig fra Heimdal Chokolade.

– Det er også verdt å merke seg at det er mye som skjer i Arendal selv om vi ikke er noen storby. Arendal har vært flinke til å legge til rette for et bredt kulturliv. Kommunen i seg selv fungerer jo nesten som et slags eventbyrå på sitt beste, og med så mange bra og forskjellige arrangement er det noe for enhver interesse å delta på, sier Arnesen. Man blir godt vant til et rikt kulturliv av å bo i Oslo eller andre storbyer, men kulturtilbudet i Arendal var noe av det som overrasket med mest da jeg flyttet til byen – en gledelig overraskelse, legger han til.

FREMTIDEN I AGDER

Klima og miljø har stort fokus i Arendal og Arnesen viser til Arendal kommunes hårete mål om å bli Norges første klimanøytrale kommune.

– Det viser hvilken retning man går i, men ikke minst at man tørr å satse høyt, og jeg vil si at det er til inspirasjon for oss som er en del av regionen, at man tør tenke så langt frem. Jeg tror også at det motiverer andre til handling.

Arnesen legger til at etableringen av en stor batteriindustri i Arendal drar opp positive ringvirkninger for innbyggerne. Han tror også at det vil få enda større ringvirkninger for neste generasjon Egder når de skal velge utdanning og karriereløp.

– Jeg har to gutter på 2 og 7 år – det er klart at å sikre fremtiden til mine gutter er min største prioritering. Det å vite at Arendal og Agder nå får en giga-etablering innen en bærekraftig industri, og ikke minst at Agder skal bli «The battery coast» gjør at jeg får troen på mine sønners fremtid i Arendal. Vi er kommet for å bli vi, smiler Arnesen.

Vil du se mer? Se video med Christian HER.
Link til Eydepark HER.